Chvalme Pána

CHVALME PÁNA

neděle 11. října 17.00
Česká Lípa, bazilika Všech svatých

Český filharmonický sbor Brno
Jana Melišková – soprán
Pavel Drápal – tenor
Petr Nouzovský – violoncello
Martin Jakubíček – varhany
Petr Fiala – dirigent

Bohuslav Matěj Černohorský | Zdeněk Fibich | Henryk Górecki | Petr Fiala | Anton Bruckner

„Český filharmonický sbor Brno má takové množství úžasných kvalit, že každý pokus o jejich popsání je předem odsouzen k neúspěchu…“ Tak se nad umem našeho elitního pěveckého souboru rozplývá zahraniční kritika. Těleso bezpochyby náležící k nejužší světové špičce v oblasti vážné hudby a sborového zpěvu vždy dokáže posluchače uchvátit mimořádným hudebním cítěním a takřka dokonalým souzněním hlasů. A nejinak tomu bude i při jeho festivalové premiéře, která se odehraje v domovském srdci festivalu. Ryze duchovní program slibuje chvíle zamyšlení, seberefl exe a usebrání pod dojmem zásadních zpěvů Brucknera, Góreckého či Fibicha v jednoduše grandiózním podání…

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 15 min / toalety k dispozici