;

Dialog lidského hlasu a strun

Jiří Bárta – violoncello
Schola Gregoriana Pragensis

David Eben – umělecký vedoucí

Chvála jednohlasu
Johann Sebastian Bach: Preludium ze Suity č. 2 d moll (BWV 1008)
Ad processionem: Cantemus Domino (Zpívejme Hospodinu...)
Kyrie Cunctipotens genitor (Všemohoucí Bože stvořiteli…)
Alleluia Ostende nobis (Ukaž nám pane své milosrdenství…)
Graduale Universi (Každý, kdo v tebe doufá, nebude zahanben...)

Reflexe a meditace
Conductus Mundus a munditia (Jak falešné je nazývat svět čistým…)
Offertorium Sacerdotes incensum (Kněží obětují Bohu kadidlo a chleby…)
Sofija Gubajdulina: Píseň o duši
Litaniae Divinae pacis (Božským mírem obdařeni, pokorně žádáme...)
Cantio Ad honorem sempiterni (Ke cti věčného Krále…)
Lectio Primo tempore (…Lid, který chodil v temnotách, uvidí veliké světlo…)

Setkání minulého se současným
Peter Graham: Suita pro sólové violoncello
Goya
Geometrické myšlenky
Každá píseň
Sanctus Missa magna (Svatý, Svatý, Svatý Pán Bůh zástupů…)
Antiphona Nigra sum (Jsem černá, ale nádherná…)
Arvo Pärt: Fratres

Pro ústeckou premiéru si Lípa Musica přichystala jistý návrat ke kořenům. Po čase se na festivalový program vrací renomovaný vokální soubor Schola Gregoriana Pragensis, který je bytostně s festivalem spjatý a lze jej považovat za nekorunovaný rezidenční ansámbl Lípy Musicy. Z bohatého repertoáru tělesa zazní úspěšný projekt Dialog lidského hlasu a strun, na němž Schola spolupracuje s neméně slavným violoncellistou Jiřím Bártou a v jehož ohnisku stojí mnohovrstevný dialog: dialog napříč staletími i dialog mezi různými barvami zvuku, jehož nositeli jsou mužské hlasy a strunný nástroj. Přesvědčte se, že sonorní barva violoncella představuje ideální nástrojový protiklad ke zvuku mužských hlasů, a vydejte se s námi na hudební pouť od středověku po 20. století v jedinečně niterné atmosféře plné duchovní meditace a reflexe…