;

Hudba středověkých klášterů

Tiburtina ensemble
Barbora Kabátková – umělecká vedoucí
Margit Übellacker – dulce melos
Hana Blažíková, Barbora Kabátková – středověké harfy

Ego sum homo
hudební vize Hildegardy z Bingenu
EGO SUM HOMO
Hudební vize Hildegardy z Bingenu
Sequentia O, Jerusalem, aurea civitas 
Antiphona O, tu illustrata
Kyrie, eleison 
Antiphona O, quam mirabilis est 
Conductus Praemii dilatio (instrumental) 
Hymnus Cum vox sanguinis 
Antiphona O, spectabiles viri 
Antiphona Nunc gaudeant 
Conductus Flos in monte cernitur 
Antiphona O, beata infantia 
Responsorium Ave, Maria 
Antiphona Caritas abundat 
Conductus Deus misertus hominis 
Ordo virtutum: Virtutes – O, Deus, quis es tu? 
Psalmus 8: Domine, Dominus noster 

12. století je stoletím pohybu, nejvýraznějším obdobím středověku plným zvratů, změn, náboženské a institucionální revolty ve snaze o návrat ke kořenům. V oblasti německého Porýní do tohoto rozkvětu velmi pevnou rukou zasáhla Hildegarda z Bingenu – magistra, abatyše, mystička, skladatelka, spisovatelka a snad i léčitelka. V dnešním slova smyslu renesanční bytost obdařená nadpozemský mi viděními a Božím vnuknutím, která však zároveň byla bytostí zcela realistickou a pragmatickou, stojící si pevně za svými názory na svět a církev. Množství jejích duchovních skladeb představuje svébytný skladebný proud inspirovaný jednohlasou tradicí gregoriánského chorálu, ovšem zcela se vymykající své době, na který se nepodařilo nikomu navázat. Texty zpěvů jsou ovlivněny jejími mystický mi vizemi, často citují „Živoucí světlo“, jímž byla ve svých vizích oslovována. Hudebně náročné melismatické, často až virtuózní skladby s obrovským rozsahem akcentující věčnou ženskou otázku doplní improvizovaný doprovod na strunné drnkací nástroje (dulce melos).

Zveme vás na prohlídku areálu kláštera v 16.45 hod.
cena: 3,5 €, rezervace nutná, prosíme, vyplňte tento formulář: https://forms.gle/41RNigjaZ6htmkgE8, případně se přihlaste osobně v pokladně. Děkujeme!