;

Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty - Závěrečný koncert festivalu

Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty - výběr
VENTI DIVERSI ensemble, komorní orchestr
Martin Petrák – umělecký vedoucí 

Tento cyklus, nazvaný původně „Six Concerts avec plusieurs instruments“ („Šest koncertů pro více nástrojů“), byl dokončen zřejmě v letech 1718-21 v Köthenu. V roce 1721 byl věnován braniborskému markraběti Christianu Ludwigovi, který Bachovu práci během krátkého setkání v Berlíně (1718/19) inicioval. Braniborské koncerty jsou, zejména pro náročnost koncertantních partů, považovány za jeden z vrcholů interpretačního umění a jsou dnes prestižní součástí repertoáru významných hudebních těles na celém světě.