;

Královéhradecký dětský sbor Jitro (Nový Oldřichov)

Cena vstupenky: 120,- Kč

Jiří Skopal - sbormistr
Michal Chrobák - klavír

Program: V dobrým sme se sešli

První polovina latinská, druhá česká, aneb něco pozdní renesance a baroka, ale především průřez českou sborovou tvorbou od Antonína Dvořáka po Petra Ebena – to je charakteristika programu, s nímž světově úspěšný dětský sbor zavítá na svůj první festivalový koncert na Lípě Musice. 

Sbor působící ve městě Hradec Králové (od r. 1973) řídí od roku 1977 sbormistr Jiří Skopal, který během dvou let uplatnil dlouhodobé sborové zkušenosti, studium pedagogiky a psychologie přivedl Jitro k opakovanému vítězství na národní soutěži v Olomouci (Zlatá palma - 1979, Zlatý vavřín - 1980).

Od roku 1980 sbor uskutečňuje koncertní turné v mnoha evropských státech (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie). Z deseti mezinárodních soutěží, kterých se zúčastnil, se sbor devětkrát vrátil jako vítěz. K největším zahraničním úspěchům patří vítězství v konkurenci 36 sborů z celého světa na prestižní soutěži v Llangollenu (Wales, 1988) a 1. cena v konkurenci 19 vynikajících sborů z celé Evropy na 4. ročníku soutěže dětských sborů v Nantes (Francie, 1989).
Od roku 1990 je Jitro každoročním účastníkem amerických turné. Vrcholem těchto cest byla účast na Národní konferenci Asociace amerických sbormistrů v San Antoniu (Texas, USA, 1993): “Členové naší Asociace si budou dlouho pamatovat vaše koncerty, protože byly hlavním vrcholem konvence 1993. Nadšení vybraného auditoria sbormistrů a jejich vytrvalý aplaus tento fakt potvrzuje.” (dr. J. B. Haberlen, president ACDA). Profesorka Doreen Rao, Toronto University, pronesla při této příležitosti vizionářskou tezi: “Víte vy vůbec, že jste právě navždycky změnili charakter a styl celého amerického sborového zpěvu?” (více viz reference níže) Do rámce oslav třicetileté činnosti sboru spadá i koncetrní cesta do Tokya a Hong Kongu v srpnu 1993, 2001 a 2004.

Jitro pravidelně spolupracuje s rozhlasem, televizí, vydává gramofonové desky, CD disky a kazety. Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie, oratorní tituly, spirituál, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu. Vystupuje na premiérových koncertech Asociace českých skladatelů koncertních umělců, je nositelem cen Českého hudebního fondu za interpretační výkony. Vzácného partnera má sbor i sbormistr v klavíristovi Michalu Chrobákovi.

www | facebook