;

Lípa Musica dětem - ZUŠ Česká Lípa, Českolipský dětský sbor

Lípa Musica dětem, region představuje své interprety
Základní umělecké škola v České Lípě představuje
Koncert nejlepších žáků umělecké školy na téma „Děti v hudbě“ 

Na koncertě se představí žáci, absolventi a učitelé ZUŠ v České Lípě a Českolipský dětský sbor. Mladí hudebníci se představí v různých nástrojových a pěveckých seskupeních. V závěru koncertu zazpívá Českolipský dětský sbor několik zajímavých skladeb včetně afrických spirituálů.