;

Má to smysl! s Josefem Špačkem / epilog

žáci ZUŠ Česká Lípa
Josef Špaček – housle, a hosté

Společný projekt se Základní uměleckou školou v České Lípě „Má to smysl!“ je pevnou stálicí festivalového programu. Uměleckou osobností, se kterou se mladí talenti našeho regionu, jež svůj talent tříbí právě na této škole, budou moci setkat, a to nejen na jednom pódiu, ale i na mistrovských kurzech, nemůže být v letošním roce nikdo jiný než nový umělecký garant festivalu, prvotřídní houslista Josef Špaček. Umělecký partner a koncertní mistr České fi lharmonie a sólista respektovaný po celém světě, který má na svém kontě řadu prestižních úspěchů z mezinárodních soutěžních klání, je dokonalým prototypem vzoru a inspirace pro mladé hudebníky. Jeho sladký tón, dokonalé frázování, expresivní razanci a charisma velebí kritici nejen u nás. Josef Špaček přitom zůstává sympatickým, usměvavým a skromným člověkem a právě to je tím nejvzácnějším poselstvím pro mladou generaci…

Součást českolipského abonmá. Využijte možnost zvýhodněné návštěvy všech českolipských koncertů. Více informací najdete zde.

Ve spolupráci s: