Má to smysl? Se Sekerou na Špačka / PŘESUNUTO NA 2021, termín bude upřesněn

POZOR: V důsledku dalších zpřísnění protiepidemických opatření přijatých Vládou České republiky dochází ke změně termínu konání celé akce. Epilog Má to smysl!, který pořádá spolek ARBOR ve spolupráci se Základní uměleckou školou Česká Lípa, se přesouvá na rok 2021. Konkrétní termín bude stanoven (POZOR: termín 31.1. 2021, který se zobrazuje u akce, je pouze technický, nový bude stanoven v závislosti na dalším vývoji epidemie). Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

MÁ TO SMYSL? Se Sekerou na Špačka! | epilog

původní termín:
KURZY

st/4/11/celodenní Česká Lípa, ZUŠ

KONCERT
čtvrtek 5. listopadu 19.00
Česká Lípa, Kulturní dům Crystal

žáci ZUŠ Česká Lípa
Josef Špaček – housle
Miroslav Sekera – klavír

Ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa.

Nový termín bude stanoven v závislosti na vývoji pandemické situace. 

Společný projekt se Základní uměleckou školou v České Lípě „Má to smysl!“ je pevnou stálicí festivalového programu. Uměleckou osobností, se kterou se mladé talenty našeho regionu, jež svůj talent tříbí právě na této škole, budou moci setkat, a to nejen na jednom pódiu, ale i na mistrovských kurzech, nemůže bý t ani letos nikdo jiný než umělecký garant festivalu, prvotřídní houslista Josef Špaček, neboť jeho potenciál je nevyčerpatelný. Umělecký partner a koncertní mistr České filharmonie a sólista respektovaný po celém světě, který má na svém kontě řadu prestižních úspěchů z mezinárodních soutěžních klání, je dokonalý m prototypem vzoru a inspirace pro mladé hudebníky, nejen pro svůj úspěch, ale i pokoru, skromnost a lidství. Jako posilu si letos Josef Špaček zvolil svého stálého koncertního partnera, klavíristu Miroslava Sekeru, jehož bychom mohli charakterizovat stejnými slovy, jako loučícího se uměleckého garanta. A právě to je tím nejvzácnějším poselstvím pro mladou generaci… tak tedy se Sekerou na Špačka!

předpokládaná délka koncertu: 1 hod 15 min / toalety k dispozici