;

Magická dokonalost

Julian Steckel – violoncello

Johann Sebastian Bach: Suita č. 3 C dur
Henri Dutilleux: Trois Strophes sur le Nom de Sacher
Zoltán Kodály: Sonáta pro violoncello

Klasická hudba má ohromný potenciál energie a je na interpretovi, aby jej dokázal uvolnit, a publikum pocítilo magický příval emocí. Violoncellista Julian Steckel důvěřuje svému vnitřnímu životu a nechává publikum do něj nahlédnout. Je to jistý druh zranitelnosti, která jej posiluje. Noří se hluboko do partitury, aby vdechl život veškerým jejím souvislostem a publiku tak svýma kouzelnýma rukama a odhaleným nitrem vypráví silné příběhy. Jeho vztah k hudbě zahrnuje analytickou inteligenci i věrnou oddanost, jeho intepretace stojí na pevném základě a přístupnosti. Steckel oplývá zkrátka vším: technickou dovedností, citlivostí, charismatem i intuicí… je svrchovanou autoritou ve svém oboru a široce přijímán jako jeden z předních violoncellistů naší doby. Svou magicky dokonalou hrou razí navíc cestu ke svobodě…