;

Moravské dvojzpěvy

Simona Šaturová – soprán
Markéta Cukrová – mezzosoprán
Vojtěch Spurný – klavír

Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy op. 38
Možnost, Jablko, Věneček, Hoře
Drobné klavírní skladby
Lístek do památníku (B 109/2), Otázka (B 128a), Do památníku K.H. (B 158), Moderato (B 109/1), Allegro molto (B 109/3), Allegretto (B 109/4), Moderato (B 116)
Moravské dvojzpěvy op. 32
A já ti uplynu, Veleť, vtáčku, Dyby byla kosa nabróšená, V dobrým sme se sešli
---
Eklogy (B 103)
Moravské dvojzpěvy op. 32
Slavíkovský polečko malý, Holub na javoře, Voda a pláč, Skromná, Prsten, Zelenaj se, zelenaj, Zajatá, Neveta, Šípek

Moravské dvojzpěvy ve svém souhrnu představují jeden z nejoriginálnějších projevů Dvořákovy hudební fantazie a v kontextu skladatelovy umělecké dráhy zaujímají zcela
mimořádné postavení, neboť jejich úspěch byl pro Dvořáka odrazovým můstkem k mezinárodní popularitě. Dílo vyniká bohatou melodičností, rytmickou jadrností a smyslem pro kontrast. Dvořák nepoužívá původní lidové nápěvy, vychází z vlastní melodické invence za použití charakteristických znaků moravského folklóru. Dvořákovým dílem byl okouzlen i skladatel Johannes Brahms, který je se slovy: „Až si je zahrajete, budete z nich mít radost jako já!“ vřele doporučil nakladateli Simrockovi. A nejen radost, ale i další působivý umělecký zážitek slibuje navíc skvostné interpretační provedení prvotřídními pěvkyněmi Simonou Šaturovou a Markétou Cukrovou.

Moderovaný rozhovor s umělci se uskuteční po skončení koncertu.