Musica Florea, Marek Štryncl

Musica Florea, Marek Štryncl – umělecký vedoucí
A. Vivaldi: Čtvero ročních dob
A. Reichenauer: Instrumentální koncerty
Sólisté: Jana Chytilová, Helena Kornfeld Zemanová - housle

Soubor Musica Florea vznikl roku 1992 jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace hudby v České Republice. Založil ho violoncellista a dirigent Marek Štryncl. Hra na originální nástroje nebo jejich kopie podložená studiem dobových pramenů a estetiky a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků tvoří nezbytný základ činnosti souboru a jsou zároveň zárukou jeho renomé.