;

Pan orchestr / svatováclavský koncert

Alexander Hrustevich – akordeon

A. Vivaldi: Čtvero ročních dob – Léto, části 1-3
S. Rachmaninov: Vokalíza, op. 34 
Barcarolle, op. 10, č. 3 
V. Zubitsky:  Partita concertante 1, části 4-5, “Perpetum mobile”, “Epilogo”
M. Skoryk: Melody
P. I. Čajkovskij, V. Zubitsky: Houslový koncert op. 35, Finale. Allegro vivacissimo
V. Podgorniy: Fantazie na téma L. Dalla “Caruso” 
A. Grunfeld: Koncertantní parafráze na valčíková témata J. Strausse, op, 56.
V. Zubitsky: “Omaggio ad Astor Piazzolla” 
Na Yun Kin: Tango “Jealousy” on the J. Gade 

 

Ukrajinský rodák Alexander Hrustevich je jedním z nejlepších hráčů na knofl íkový akordeon (bajan) na světě a vystupuje v zemích celého kontinentu. Jeho hra je bez nadsázky dechberoucí, dokáže totiž zahrát nejsložitější kompozice určené původně pro housle či klavír s orchestrem, jakými jsou například Čajkovského koncert pro housle a orchestr nebo Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho v transkripci pro bajan takovým způsobem, že zvukový výsledek dokonale imituje nejen sólový nástroj, ale i celý orchestr. Pro tyto mimořádně virtuózní schopnosti Hrusteviche jeho obdivovatelé i kritici nazývají „pan orchestr“…

Součást českolipského abonmá. Využijte možnost zvýhodněné návštěvy všech českolipských koncertů. Více informací najdete zde.