;

Purgatio

Kchun: Martin Prokeš – tenor, Marek Šulc – baryton
Igor Orozovič – umělecký přednes
Rudolf Živec – videoart
Atila Vörös – živá kresba světlem

Středověká a renesanční inspirace Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, mluveném slovu a videoartu.

Creator omnium – Tvůrce
Hymnus Primus parens hominum
František z Assisi: Píseň tvorstva
Kyrie Inmense Conditor
Tropus super Libera me Domine Creator omnium rerum Deus

Mors – Smrt
Conductus Veni redemptor gencium
Dante Alighieri: Božská komedie (Peklo, Zpěv 1,1–27)
Leich Vanitas Vanitatum
Conductus Si Deus est animus
Zjevení sv. Jana (4,1–11; 5,1–5)

Infernum – Peklo
Antiphona Aperite mihi portas justitie / Ps. 117 Confi temini Domino
Hymnus Audi tellus, audi magni
Dante Alighieri: Božská komedie (Peklo, Zpěv 14,18–42)
Conductus Quis dabit capiti meo
Žalm 51 (50) Smiluj se nade mnou, Bože
Lauda Convertime o Signore

Purgatorium – Očistec
De Lamentatione Jeremiae Prophetae
Prosa Portum in ultimo
Žalm 114 (113) Když Izrael vyšel z Egypta
Conductus In hoc ortus occidente – improvizace
Dante Alighieri: Božská komedie (Očistec, Zpěv 2,1–24)
Jacopo da Bologna: Madrigale Lo lume vostro

Paradisum – Ráj
Sanctus O quam dulciter voces ibi resonant
Johannes de Florentia: Madrigale La bella stella
Dante Alighieri: Božská komedie (Ráj, Zpěv 7,1–48)
Hymnus Urbs Jerusalem beata
Benedicamus Benigno voto

Další festivalové českolipské zastavení přinese setkání se známými tvářemi, jimiž jsou Martin Prokeš a Marek Šulc, kteří dohromady tvoří pěvecké duo Kchun, které se stále
více etabluje na české hudební scéně. Jejich program nazvaný Purgatio, tedy očištění, se nechává inspirovat Božskou komedií Dante Alighieriho. Kromě zpěvu tvoří další složky představení mluvené slovo – recitace úryvků Písma i Danteho monumentálního díla, kterého se tentokrát naživo ujme populární herec a hudebník, člen činohry pražského Národního divadla Igor Orozovič. Chybět nebudou ani živě vytvářené sugestivní kresby českolipského malíře Atily Vöröse uváděné do pohybu videoartem Rudolfa Živce. Na úvod večera bude připraven moderovaný rozhovor s aktéry projektu.

Součást českolipského abonmá. Využijte možnost zvýhodněné návštěvy všech českolipských koncertů. Více informací najdete zde.