;

Severočeská filharmonie Teplice, Josef Špaček – housle

Cena vstupenky: 290/250,- Kč

Závěrečný koncert festivalu
Koncert proběhne pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka 

Severočeská filharmonie Teplice,  Josef Špaček – housle, Ondřej Kukal – dirigent
Program: W. A. Mozart – Kouzelná flétna – předehra k opeře
                  W. A. Mozart - Symfonie č.38 D dur „Pražská“
                  A. Dvořák – Houslový koncert a moll 

Závěr festivalu nabízí kombinaci slavných orchestrálních skladeb. Jednu z vrcholných Mozartových symfonií napsanou pro Prahu a originální předehru k opeře Kouzelná flétna vystřídá jediný houslový koncert Antonína Dvořáka v podání koncertního mistra České filharmonie.

Josef špaček
Pochází z muzikantské rodiny, jeho otec Josef Špaček je violoncellistou České filharmonie, mladší bratr Petr Špaček je rovněž violoncellistou.Hře na housle se věnuje od svých šesti let. Jeho prvními kantory byli Hana Metelková, Pavel Prantl, na Pražské konzervatoři pak Jaroslav Foltýn.Již po prvním roce na konzervatoři byl přijat na prestižní školu Curtis Institute of Music ve Philadelphii, kde studoval v letech 2004–2009 u prof. Idy Kavafiana, v letech 2004–2006 ve třídě Jaimeho Lareda, v roce 2007–2008 u prof. Shmuela Askhenasiho. Od svých 13 let se zúčastnil též mnoha hudebních houslových kurzů pod vedením Stephena Shippse, R. Ricciho, Milana Vítka, Václava Hudečka a Bohuslava Matouška. Od září 2009 pokračoval ve svých studiích na Juilliard School v New Yorku ve třídě Itzhaka Perlmana, která dokončil v květnu 2011. V červnu 2011 nastoupil do České filharmonie na post koncertního mistra.

Ondřej Kukal
Jde o neobyčejně všestranného hudebníka a výraznou osobnost své umělecké generace, působí jako dirigent, skladatel a houslista. Absolvoval Hudební fakultu AMU v Praze kde studoval hru na housle u profesora Josefa Vlacha a kompozici u Jindřicha Felda, završil provedením svého houslového koncertu, studium kompozice u Jindřicha Felda a dirigování ukončil uvedením vlastní skladby Danse symphonique pro velký orchestr. V letech 1985–1995 byl členem Nového Vlachova kvarteta (pozdější Vlachovo kvarteto). V letech 1991-1996 byl šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie. V období 1996–1999 Ondřej Kukal působil jako stálý dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu, s nímž pravidelně spolupracuje dosud. Byl koncertním mistrem Pražského komorního orchestru bez dirigenta (1996–2003), se kterým vystoupil mimo jiné v newyorském Lincoln Center, v Teatro Colón v Buenos Aires a ve vídeňském Musikvereinu. Během své dosavadní kariéry stanul u dirigentského pultu mnoha orchestrů, mj. České filharmonie, Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, Janáčkovy filharmonie Ostrava, Českého komorního orchestru a dalších. Od roku 2002 působí jako šéfdirigent Filharmonie Hradec Králové.
Hostuje také v zahraničí, např. Slovenská filharmonie, Státní filharmonie Košice, řídil BBC Symphony Orchestra. Když v roce 2006 s úspěchem zahájil s rozhlasovými symfoniky Pražské jaro, kritika jeho výkon srovnávala s provedením Mé vlasti pod taktovkou Rafaela Kubelíka. Realizoval řadu CD i rozhlasových nahrávek.

Severočeská filharmonie Teplice 
První zmínky o konání koncertů teplického orchestru pocházejí již z roku 1828, ovšem za datum jejího oficiálního založení se považuje 14. duben 1838, kdy litoměřický hejtman na popud Zemského prezídia v Praze adresuje teplickému magistrátu úřední dopis s pevným statutem a podmínkami existence stálého orchestru v Teplicích. Tím se teplická filharmonie řadí mezi nejstarší orchestry v Evropě i ve světě. V průběhu dalších let se umělecká úroveň orchestru pozvedla natolik, že již od roku 1874, kdy bylo v Teplicích otevřeno nové divadlo s kapacitou více jak tisíce míst, pořádá pravidelné abonentní koncerty a na přelomu 19. a 20. století mohl orchestr již doprovázet vynikající sólisty té doby jakými byli například Pablo de Sarasate, Eugéne Ysaÿe, Bronislaw Huberman, Fritz Kreisler, Henri Marteau, David Popper, Eugen d´Albert, Ferruccio Busoni a mnoho dalších. Orchestr dirigovali např. i Richard Strauss, Siegfried Wagner, Alexander Zemlinsky nebo Felix von Weingartner a jeho velikost dosahovala až počtu 90 hudebníků. Činnost orchestru skončila koncem druhé světové války v souvislosti s uzavřením městského německého divadla.

V roce 1948 vzniklo nové hudební těleso - Městský lázeňský orchestr. Postupně se zde vystřídala celá řada dirigentů, např. Josef Hrnčíř, Miloslav Bervíd, Bohumil Berka, Martin Turnovský, Libor Pešek a Vladimír Válek. V roce 1972 přišel na místo ředitele a šéfdirigenta Jaroslav Soukup. Rozšířil početní stav orchestru, který od roku 1979 nesl název Severočeská státní filharmonie a zasloužil se především o výstavbu nového koncertního sálu se špičkovými akustickými parametry. Po listopadových událostech roku 1989 se ujal šéfdirigentského místa Jan Štván a od roku 1991 Tomáš Koutník. V červenci 1997 přichází na jeho místo mladý kanadský dirigent Charles Olivieri-Munroe, který je v současné době zván na prestižní koncertní pódia po celém světě, diriguje přední orchestry a zdokonaluje svou dirigentskou činnost, která vyvrcholila v květnu 2000, kdy získal 1. cenu v dirigentské soutěži Pražského jara. Od roku 2001 Severočeská filharmonie Teplice výrazně rozšířila své zahraniční i tuzemské aktivity. Během roku absolvují tepličtí filharmonikové více jak 140 koncertů, z toho kolem 50 v zahraničí, např. v Německu, Itálii, Rakousku, Španělsku, Švýcarsku, Monaku, Francii, Belgii, Dánsku, Portugalsku, Chorvatsku, Slovinsku, Maďarsku, Slovensku, Srbsku, na Maltě a dalších zemích. Filharmonie začíná působit ve významných evropských centrech, např. v Mnichově, Berlíně, Basileji, Paříži, Valencii, Lisabonu, Bělehradě, Budapešti, Záhřebu, Ljubljani, Bordeaux, Toulous, Grenoblu, Madridu, Vallettě a dalších městech. Pravidelně též hostuje na koncertních pódiích v Praze a dalších velkých městech v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Díky bohaté zahraniční spolupráci a díky výborným zahraničním kontaktům s agenturami, může SČF zvát do své domácí dramaturgie řadu vynikajících světových umělců, jakými jsou např. Misha Maisky, Sharon Kam, Shlomo Mintz aj. Zároveň tepličtí filharmonikové nezapomínají ani na mládež a pořádají mnoho koncertů věnovaných právě jim, budoucím abonentům a posluchačům. 

www | facebook SČFT
www | facebook Josef Špaček
wiki Ondřej Kukal