;

Tiburtina ensemble

 

 

Vstupenky budou v prodeji v Informačním a kulturním středisku v Železném Brodě (odkaz), pro zájemce z České Lípy a okolí bude možné zakoupit i ve festivalové kanceláři v Klášterní ulici. Předprodej 190,- Kč a na místě 240,- Kč.

Program: Apokalypsa - Zjevení sv. Jana , duchovní hudba středověkého rukopisu španělského kláštera Las Huelgas jako inspirace pro jazzovou improvizaci 21. století.

Tiburtina ensemble - Barbora Sojková, David Dorůžka - kytara, Marcel Bárta - klarinet, basklarinet a sopránsaxofon, Martin Novák - perkuse

Duchovní hudba středověkého rukopisu španělského kláštera Las Huelgas pocházejícího z počátku 14. století je v tomto pořadu inspirací pro jazzovou improvizaci 21. století. Ženský vokální soubor s mužským jazzovým triem v jednom prostoru – a rozdíl epoch zde nehraje žádnou roli.

Codex Las Huelgas patří mezi základní referenční rukopisy vícehlasé duchovní hudby 12. a 13. století. Vznikl pro ženský cisterciácký klášter Las Huelgas ve španělském Burgos a obsahuje nejen skladby tzv. notredamské školy, reprezentované například osobností Magistera Perotina, ale můžeme zde nalézt i skladby unikátní, které jasně vykazují svůj vznik na Iberském poloostrově. Pro koncertní program jsme z obrovského bohatství tohoto rukopisu vybrali jednohlasé a vícehlasé kondukty a vícehlasá moteta zejména z této unikátní vrstvy repertoáru a na základě textové inspirace doplnila o chorální lekce a antifony na apokalyptické texty Zjevení sv. Jana a Daniela. Ženský vokální soubor se tak stává inspirací pro jazzové trio Davida Dorůžky, a společnou cestou se na základě improvizace na daná témata pokouší hledat paralely mezi skladebnými druhy středověku a jazzovou skladbou 21. století.

www | facebook