Varhany pro čtyři ruce

Varhany pro čtyři ruce

3/10/17.00
Großschönau, evangelicko-luteránský kostel

Pavla Salvová a Jan Rotrekl – varhany

Peter Warlock: Capriol suite
Josef Klička: Fantasie na motivy symfonické básně
Vyšehrad od B. Smetany, op. 33
Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasie f moll KV 594
August Gottfried Ritter: Sonáta a moll op. 23
Denis Bedard: Variations sur un thème original

Tak trochu kuriózní varhanní dueta v podání mladého varhanického dua Pavla Salvová a Jan Rotrekl rozezní letošní další německou lokalitu, saské festivalové srdce, které tepe v Großschönau a které ukrývá výjimečný nový varhanní nástroj s třiceti čtyřmi rejstříky. Zatímco čtyřruční klavírní hra je známá nejen ze školáckého prostředí hudebek, ale své pevné místo má i v koncertním repertoáru a síních, varhanních duí a duet je jak pověstného šafránu. Vzácné spojení Salvová & Rotrekl vyklíčilo v Praze pod pedagogickým působením renomované české varhanice Ireny Chřibkové. Umělci však nezaháleli a svůj um si dále tříbili na prestižních institucích, jakými jsou mimo jiné Královská hudební akademie v Londýně či vídeňská Univerzita hudby a umění. Dnes vystupují po celém světě a společnými silami rozeznívají královské nástroje vstříc maximálnímu možnému vykreslení jejich zvukové palety do nejjemnějších detailů, kterých se sólista jen těžko může zhostit… Zkrátka, jak známo, ve dvou se to lépe táhne, což v případě majestátních varhan platí dvojnásob.

předpokládaná délka koncertu: 70 min / toalety k dispozici