;

Zahajovací koncert / Koncert pro Liberecký kraj 2021

DVOŘÁK GALA
Zahajovací koncert 20. ročníku / Koncert pro Liberecký kraj 2021

sobota 11. září 2021 19.00
Liberec, Divadlo F. X. Šaldy

Michaela Fukačová – violoncello
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Alexander Liebreich – dirigent

Antonín Dvořák:
Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104, B191
Symfonie č. 8 G dur, op. 88, B163

20 let festivalu Lípa Musica a 180 let od narození českého velikána Antonína Dvořáka. Oslavte společně s námi završení dvou dekád hudebního života Libereckého kraje pod hlavičkou Lípy Musicy výjimečnou poctou české hudbě a mistrovi nad mistry, Antonínu Dvořákovi. Tu složí Michaela Fukačová, jedna z nejvýznamnějších violoncellistek současnosti, která se mezi světovou elitu prosadila už v 90. letech minulého století. Při svém raketovém startu na výsluní světových scén debutovala záhy v řadě metropolí od Londýna, přes Paříž, New York až po Tokio. Odborná kritika nešetří superlativy nad výrazovou hloubkou její hry, ojediněle oduševnělým projevem a schopností uchvátit posluchače intenzivní niternou výpovědí. A právě tyto kvality Fukačová bezezbytku prokáže v interpretaci jednoho z nejkrásnějších děl světové hudební literatury, v Dvořákově Violoncellovém koncertu. Sólistku předních světových orchestrů a festivalů na dvořákovském galakoncertu doprovodí jeden z našich nejlepších orchestrů – Symfonický orchestr Českého rozhlasu – který se na festivalu Lípa Musica představí poprvé v historii, a to pod taktovkou svého šéfdirigenta Alexandera Liebreicha. Kromě jednoho z Dvořákových nejniternějších děl, vyznačujících se hlubokou kontemplací, ale zároveň i monumentálním výrazem a velkorysými proporcemi, program pátého Koncertu pro Liberecký kraj dotvoří Osmá Dvořákova symfonie, dílo velké vnitřní vyrovnanosti a nalezení odpovědí na všechny základní otázky lidské existence, dílo plné životní radosti a obdivu k přírodním krásám, které uchvátí svojí ryze českou melodičností. Symbolických dvacet let tedy festival oslaví v té nejlepší spo- lečnosti respektovaných českých umělců a s pokorou k tomu nejlepšímu odkazu české hudební historie, který je klenotem i ve světovém měřítku.

předpokládaná délka koncertu: 2 hod / toalety k dispozici

Koncert pro Liberecký kraj:

Exkluzivní partneři koncertu: