;

Žalmy z Chandosu

Žalmy z Chandosu
po 3/10/19 h Waltersdorf, ev.-lut. kostel

Gabriela Eibenová, Lenka Cafourková, Tobias Hunger, Jiří Miroslav Procházka – zpěv
Ensemble Inégal
Adam Viktora – um. vedoucí

Georg Friedrich Händel: Chandos Anthems
Žalm O Sing unto the Lord a new song, HWV 249b
Žalm Have mercy upon me O God, HWV 248
Žalm O be joyful in the Lord, HWV 246

Neznámé, unikátní, všeobjímající, takové jsou Žalmy z Chandosu, komplexní panorama tvorby Georga Friedricha Händela, které představíme v rámci jedinečného mezifestivalového projektu ve spolupráci s Ensemble Inégal. Mezi roky 1717 a 1719 byl skladatel ve službách Jamese Brydgese, vévody z Chandosu. Ten zbohatl v úřadu správce armádních financí a dal si postavit na severu Londýna velkolepý zámek. V tomto přepychovém prostředí, bez jakýchkoliv materiálních starostí, dozrála skladatelova osobnost a Händel prakticky vytvořil zcela nový sloh v hudbě i divadle. Dokazuje to právě tato přelomová sbírka církevních kantát hannoverské dynastie psaných pro vévodovu kapli. Händel zde zcela nově pojal úlohu sboru, který podává slova Bible bez obvyklého sentimentu, a tento nový styl se projevil i v pozdější autorově operní tvorbě. Výjimečný soubor komorních kantát neprávem stojící ve stínu pozdějších Händelových majstrštyků oživí Ensemble Inégal v kompletním provedení na několika českých i zahraničních festivalech… Buďte při tom i vy!

Videoukázka na youtube.

toalety k dispozici