;

Živly / koncert při svíčkách / vyprodáno!

Živly
koncert při svíčkách
so 3/9/19 h Zahrádky, kostel sv. Barbory

Hille & Marthe Perl – viola da gamba

Oheň, voda, vzduch a země ve skladbách Padre Antonia Solera, Georga Philippa Telemanna, Tobiase Huma, Johna Dowlanda, Mons. de Sainte Colomba, Marina Maraise, Francise Poulenca, Michela Farinela, v irských lidových melodiích a kompozicích interpretek.

Vzduch je symbolem pohybu, lehkosti, tvořivosti a víry. Není však elementem jediným… Už řečtí filozofové v předkřesťanské době, posléze i alchymisté přelomu středověku a novověku považovali čtyři živly za základní složky života na Zemi. Lékaři je později používali k charakteristice typů pacientů, astronomové zjistili, že nebeská tělesa jsou v odpovídajících souhvězdích jako živly na této planetě. Nakonec se živlů chopila i křesťanská dogmatika, a to nemluvíme o lidové víře… Možná si však kladete otázku, zda má mytologická znalost těchto existenciálních složek význam i ve 21. století? Pak si přijďte vyslechnout laskavou i naléhavou odpověď legendární německé gambistky Hille Perlové v mateřském dialogu s dcerou Marthou… Právě v této chvíli, kdy se zdá, že se svět rozpadá na všech úrovních, potřebujeme více než kdy jindy univerzální vědění o skutečných a duchovních rozměrech čtyř živlů, o jejich tvůrčí síle i ničivé energii, o jejich vzájemné závislosti a posvátném jádru. Nechte se okouzlit a inspirovat všeobjímající láskou a laskavostí, kterou umělkyně chovají ke světu a šíří svou hudbou… Ptáte se stále proč? Protože láska je spřízněností, která spojuje a přitahuje všechny prvky světa v univerzální syntéze…

Videoukázka na youtube.