S loutnou při svíčkách

Další z večerů 20. festivalového ročníku Lípy Musicy zavedl publikum do kostela sv. Barbory stojícího uprostřed polí v místech zaniklé obce Mnichov nedaleko Zahrádek u České Lípy. Do kostela, jehož unikátnost plyne z absence elektrifikace a který nabízí mimořádně romantické večery při svíčkách. V sobotu 25. září se zde představil jeden z výrazných českých loutnistů, který je velmi dobře etablován i na mezinárodní scéně, Jan Čižmář. Na festivalu s úspěchem představil svůj projekt Codex Jakobides, který přináší rozmanitý exkurz do bohatého odkazu loutnové hudby 16. a 17. století plný dobových tanců, písní světských i duchovních z celé Evropy. V následujících třech festivalových dnech se Lípa Musica dvakrát představí v České Lípě a na svátek svatého Václava zavítá do Hrádku nad Nisou.