;

Setkání aktérů a partnerů přeshraniční spolupráce MHF Lípa Musica

Setkání aktérů a partnerů přeshraniční spolupráce MHF Lípa Musica
22.–23. 3. 2019
klášter St. Marienthal, Německo

účastníci:
Heike Eisenhut-Schumann Dipl.-Ing., Bau Planung Risch Ingenieursgesellschaft GmbH
Thomas Grieger, Evangelicko-lutheránská církev Johanniskirche, Žitava / Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Johannis Zittau
Marie Kárová, Bc., DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. / DMO Lausitzer und Zittauer Gebirge
Aurelia Krahl, dispozice a prodej, Srbský národní soubor, Budyšín / Disposition und Verkauf, Sorbisches National-Ensemble, Bautzen
Simone Lau, Evangelicko-lutheránská církev Johanniskirche, Žitava Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Johannis Zittau
Květa Menclová, Mgr., vedoucí odd. regionální turistické informační centrum Česká Lípa / Leiterin des Fremdenverkehrsbüros, Česká Lípa
Jana Nastoupilová, Mgr., Svazek obcí Novoborska / Bund der Gemeinden vom Novoborsko DMO Lužické a Žitavské hory, z.s. / DMO Lausitzer und Zittauer Gebirge
Frank Peuker, starosta obce Großschönau / Bürgermeister, Großschönau
Michal Prokop, Bc., radní, Česká Lípa / Stadtrat, Česká Lípa
Bernadette Schmidt, Katolická církev, Schirgiswalde /Katolische Kirchgemeinde Schirgiswalde
Petra Sochová, Mgr., tlumočnice, překladatelka, koordinátorkapro Německo / Übersetzerin, Dolmetscherin, Koordinatorin für Deutschland
Tobias Steiner, starosta obce Oybin, B¨rgermeister, Oybin
Jan Sviták, Ing., náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek, starosta obce Prysk / Stellvertreter
des Bezirkshauptmanns, Ressort Verkehr, Investitionen, öffentliche Aufträge
Marek Šulc, MgA., člen spolku ARBOR, člen umělecké rady festivalu, hudební ředitel Classic Praha / Mitglied des Vereins ARBOR,
des Künstlerischen Festivalrates, Musikdirektor Classic Praha
Květa Vinklátová, Ing., členka rady Libereckého kraje, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu / Mitglied des Rates
des Bezirks Liberec, Ressort Kultur, Denkmalpfl ege und Tourismus
Stefan Wollmann, Katolická církev, Schirgiswalde /Katolische Kirchgemeinde Schirgiswalde
Thomas Zenker, primátor města Žitava / Oberbürgermeister, Zittau

Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státšm Sasko 2014–2020.

foto: Rudolf Živec