;

Svěží Jitro v Novém Oldřichově

V sobotu 21. září pokračoval 12. ročníku MHF Lípa Musica hudebním setkáním s renomovaným královéhradeckým sborem Jitro. Poslední letní den připomínající v prostorách barokního kostela Povýšení sv. Kříže spíše již chladný podzim rozproudil mladistvý svěží duch a radostné nadšení mladých jitřních zpěváčků. Pod vedením profesora Jiřího Skopala, jednoho z našich předních odborníků v oblasti dětského sborového zpěvu a mimo jiné i zakladatele populárních Boni pueri, a za klavírního doprovodu Michala Chrobáka představily děti z Hradce Králové průřez světovou a českou sborovou tvorbou.

Kontrastně vystavěná dramaturgie nabídla v první polovině večera rozjímavé zpěvy na latinské texty dvou pozdně renesančních skladatelů, jásavou Vivaldiho Glorii či populární Panis Angelicus Césara Francka. Zajímavým počinem bylo zařazení liturgických skladeb 20. století, zejména výběru z působivých latinských proprií Petra Ebena. Ve druhé polovině pak zazněly skladby české hudební literatury čerpající z bohatého českého a moravského folkloru. Sbor z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, Dvořákovy Moravské dvojzpěvy a úpravy národních písní z pera Otakara Jeremiáše byly vítaným zpestřením a oživením večera. Duchovní kontemplaci vystřídala světská radost ze života, lidové veselí, zemitost i hašteření a především mladistvé potěšení z hudby. Drobné scénické prvky provedení jednotlivých písní a vřelá slova sbormistra Jiřího Skopala přispěly ke svěží atmosféře koncertu, která obohatila všechny přítomné a nadšeně aplaudující hosty.

Sbor Jitro je hrdým nositelem a pokračovatelem tradice úspěšných českých dětských sborů. Pod citlivým vedením profesora Skopala funguje již více než tři desítky let jako dokonalý organismus, jež kultivuje více jak 350 dětí v šesti přípravných odděleních. Na pódiu v Novém Oldřichově se návštěvníci potkali s třicítkou nejlepších z nich. Čisté krásné hlasy, precizní harmonie, dokonalé zvládnutí temp i dynamiky a upřímné zaujetí pro zpěv činí z tohoto hudebního tělesa klenot české hudební scény. A 29 absolutních vítězství v prestižních mezinárodních soutěžích sborového zpěvu a ovace posluchačů v předních koncertních sálech v Praze, Barceloně, Berlíně, Štrasburku, Washingtonu, New Yorku, Bostonu, Chicagu, Tokiu, Osace, Hongkongu, Bernu, Bruselu, Lucemburku, Basileji, Avignonu aj. jsou toho jasným dokladem. Bezprostřední dětský zápal pro zpěv, umělecká kvalita provedení všech skladeb a připomenutí krás odkazu národních písní umocněné příjemným prostředím novooldřichovského kostela Povýšení sv. Kříže bylo povznášejícím zážitkem a pohlazením pro všechny festivalové hosty.

Se sborem Jitro se v rámci letošního ročníku ještě neloučíme, neboť kromě jeho včerejší festivalové premiéry je připraveno ještě jedno vystoupení, a to ve čtvrtek 3. října v německém Großschönau. Pokud jste tedy včerejší koncert propásli, nenechte si ujít druhou příležitost poznat tento vynikající dětský sbor.