;

The King's Singers / zahajovací koncert, Koncert pro Liberecký kraj

The King's Singers / zahajovací koncert 18. ročníku, Koncert pro Liberecký kraj
17. 9. 2019
kostel Navštívení Panny Marie, Hejnice 

The King's Singers
Severáček
Silvie Pálková – sbormistryně

foto: Lukáš Marhoul