Tisková konference MHF Lípa Musica 2013

Dne 4. září proběhla v Liberci na Krajském úřadě Libereckého kraje tisková konference MHF Lípa Musica k letošnímu ročníku festivalu. Konference se konala na pozvání hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty, který festivalu i v letošním roce poskytl záštitu a na adresu festivalu na konferenci poznamenal: „Pro mě osobně je na tomto festivalu nejcennější nejen to, že dokáže představit vážnou hudbu lidem, kteří na ní třeba úplně automaticky nechodí, tím, že vážná hudba jede do regionů a otevírají se nové kostely, do kterých se třeba lidé ani běžně nedostanou, ale také to, že organizátoři jsou z našeho regionu a že je to prostě „náš“ festival Libereckého kraje pro obyvatele Libereckého kraje.

Tiskovou zprávu z konference si můžete přečíst zde a na youtube kanálu kraje najdete i krátký videosestřih s proslovem hejtmana, ředitele festivalu Martina Prokeše a dalšími informacemi.