;

Umělecká rada MHF Lípa Musica

Martin Prokeš
předseda umělecké rady
martin.prokes@lipamusica.cz
+420 608 111 973

Ing. Lucie Johanovská
členka umělecké rady
lucie.johanovska@lipamusica.cz
+420 608 823 973​    

PhDr. Lucie Maňourová, Ph.D.
členka umělecké rady
lucie.manourova@lipamusica.cz
+420 777 335 484

Mgr. Martin Rudovský   
člen umělecké rady
martin.rudovsky@lipamusica.cz
+420 732 143 149

MgA. Jitka Čechová
umělecká garantka 22. ročníku MHF Lípa Musica
www.jitkacechova.com