;

Uměleckou garantkou 22. Lípy Musicy bude klavíristka Jitka Čechová

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica již od roku 2017 zaštiťuje svoji dramaturgii osobností uměleckého garanta. Tou je vybraný renomovaný český interpret z oblasti klasické hudby, který následně udává hlavní směr dramaturgie a programového plánu příslušného ročníku Lípy Musicy. V minulých letech festival spolupracoval s hornistou Radkem Baborákem, houslistou Josefem Špačkem, Pavel Haas Quartetem či sopranistkou Hanou Blažíkovou. V roce 2023 se této role ujme přední česká klavíristka Jitka Čechová. Její působení předjímá celkové zaměření 22. ročníku na představení klavírního umění v jeho různých formách a podobách. Současně s osobností umělecké garantky dochází i k částečné obměně obsazení umělecké rady festivalu, kde se od roku 2024 na tvorbě dramaturgie budou nově podílet dva muzikologové – PhDr. Lucie Maňourová, PhD. a Mgr. Martin Rudovský. Program 22. ročníku MHF Lípa Musica bude oficiálně zveřejněn 21. dubna.

Nominovat významnou uměleckou osobnost do čestné umělecké pozice, které říkáme umělecký garant, bylo před šesti lety více jak šťastné rozhodnutí. Festival tak tímto krokem oceňuje umění a společenskou hodnotu vybraného umělce a dává mu příležitost promluvit do dramaturgie nevšedními a mnohdy velmi inspirujícími kroky, které vedou ke vzniku nových uměleckých uskupení, skladeb či projektů. Pro rok 2023 přijala naši nominaci klavíristka Jitka Čechová, která je u nás i ve světě hrdou propagátorkou české hudební tradice a nositelkou její špičkové interpretace. Jsem skutečně poctěn, že tuto výzvu přijala,“ uvádí k volbě ředitel festivalu Martin Prokeš.

Jitka Čechová po studiu na konzervatoři v Praze (prof. Novotný) pokračovala ve svém hudebním vzdělávání na Akademii múzických umění v Praze (prof. Toperczer). Velký vliv na rozvoj její hudební individuality měla postgraduální studia u Eugena Indjice v Paříži a Vitali Berzona ve Freiburgu. Čechová získala titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží. Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských zemích a také v zámoří, kde spolupracuje s významnými orchestry (Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Symfonický orchestr SWR, Bamberští symfonikové, PKF – Prague Philharmonia, Mnichovští symfonikové ad.) a vystupuje se sólovými a komorními programy. Je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly (Pražské jaro, Graz, Paříž, Alte Oper Frankfurt, Baden-Baden, Bodensee Festival, Moravský podzim, Edinburgh, Bamberg, MHF Leoše Janáčka ad.). Komorní hudba je pro Jitku Čechovou jednou z nepostradatelných složek její hudební identity. Jako pianistka Smetanova tria se této činnosti věnuje s plným emotivním zaujetím, podpořeným brilantní technickou vybaveností jejího sólistického zázemí. V duchu společenství Smetanova tria spolupracuje v komorním duu i se svými triovými partnery. Těžiště repertoáru Jitky Čechové představují díla českých autorů – B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Martinů. Dílo B. Smetany bylo náplní jejích dvou koncertů v rámci světoznámého festivalu ve skotském Edinburghu. Zdeněk Lukáš jí mj. věnoval svůj 3. klavírní koncert, který premiérovala s obrovským úspěchem na turné po Německu se Symfonickým orchestrem Südwestfunku pod taktovkou Petra Altrichtera. Jitka Čechová natočila řadu nahrávek u firem Intercord, BMG, Lotos, Cube. V roce 2014 dokončila pro vydavatelství Supraphon kompletní nahrávku klavírních děl Bedřicha Smetany (8 CD), která sbírá ocenění významných hudebních kritiků a časopisů v tuzemsku i zahraničí – Diapason, Répertoire, International Record Review, Harmonie. Nedávno dokončila kompletní nahrávku klavírních koncertů Josefa Páleníčka ve spolupráci se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. V současnosti se významnou měrou podílí na unikátní souborné nahrávce 550 sonát Domenica Scarlattiho pro Český rozhlas. S úspěchem vede mistrovské kurzy po celém světě. Na MHF Lípa Musica se představila opakovaně se Smetanovým triem i jako sólistka ve smetanovském recitálu v roce 2018.

„Nový ročník festivalu Lípa Musica 2023, nazvaný „Nejen klavír všemi smysly“, si dává za cíl opětovně přinést do České Lípy a jejího regionu hudební paletu koncertů, kreativně zasazených do tradičních i netradičních prostor. Festival v čele s ředitelem Martinem Prokešem se již po dvaadvacáté s entuziasmem sobě vlastním pokusí rozechvět naplno struny duše posluchačů a rozrezonovat hudební nástroje všech barev. Tentokrát bude o trochu více zasvěcen klavíru ve všech jeho podobách,“ uvádí ke svému angažmá klavíristka Jitka Čechová.

Oficiální zveřejnění programu 22. ročníku MHF Lípa Musica proběhne v pondělí 24. dubna. Předprodej vstupenek bude zahájen 2. května.