;

Uměleckým garantem 23. Lípy Musicy bude Jiří Pavlica

U příležitosti festivalového epilogu bylo odhaleno jméno nového uměleckého garanta festivalu. V roce 2024, kdy se Lípa Musica uskuteční již po třiadvacáté se této role ujme Jiří Pavlica, houslista, skladatel a umělecký vedoucí souboru Hradišťan. Na festivalu se představil s Hradišťanem v minulosti již na několika koncertech, tentokrát se zhostí hned několika projektů a představí naplno šíři svých uměleckých aktivit. Navíc bude pracovat i s žáky ZUŠ Česká Lípa na jubilejním 10. ročníku společného projektu Má to smysl!  

Jiří Pavlica (*1.12.1953) stojí v čele hudebního souboru Hradišťan od roku 1978. Původně folklorní kapela se vlivem jeho uměleckého vedení a dramaturgie proměnila v alternativní hudební seskupení, které obsáhne oblouk od lidové tradice až po oblast soudobé hudby. Žánrové stylovosti je však vždy nadřazeno sdělení, které je v hudbě zakódováno a předáváno. Hudba Hradišťanu, spojující se samozřejmou bravurou různé hudební žánry a proudy, je tak právem považována za originální fenomén české kulturní scény. Odborný časopis Hudební rozhledy např. v roce 2002 napsal, že „v době, kdy etnické prvky vstupují do kontextu světové populární hudby, představuje Pavlicův postup vyšší stupeň takového spojování, neboť pro něho neznamená jen potřebný efekt, ale spojení vzniklé se shodného elementárního životního postoje a identického pocitu i z ryze muzikantského porozumění“.
 
Jiří Pavlica má za sebou výraznou hudební činnost: bohatou diskografii s vlastními autorskými projekty, četná autorství filmové a divadelní hudby, pravidelné koncerty doma i v zahraničí. Jeho práce získala odborná ocenění (cena Českého hudebního fondu, ceny z mezinárodní rozhlasové soutěže Prix Bratislava, cenu nezávislých novinářů Žlutá ponorka aj.) i několik „zlatých desek“ za nejprodávanější alba (např. Ozvěny duše, Mys Dobré naděje – ve spolupráci s jihoafrickým multiinstrumentalistou Dizu Plaatjiesem) a „platinovou desku“ (O slunovratu – na verše Jana Skácela). O šíři jeho záběru a schopnosti spojovat lidi i projekty z různých hudebních břehů svědčí spolupráce s řadou výtečných interpretů a souborů (Filharmonie Brno, Symfonický orch. hl. města Prahy FOK, Pražská komorní filharmonie, Komorní orchestr Leoše Janáčka Ostrava, Bambini di Praga, Spirituál kvintet, Emil Viklický, Vlasta Redl aj.), včetně zahraničních (Alistair Anderson -  Velká Británie, Yas Kaz – Japonsko, Dizu Plaatjies -  Jihoafrické republika). Jiří Pavlica se autorsky uplatňuje rovněž v oblasti volné soudobé tvorby (Missa brevis pastoralis, Oratorium smíru, suita dialogů Chvění, oratorium Porta peregrinorum či Svatojánské vigilie, které měly premiéru 8.6.2016 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze).

Bližší informace o programu příštího ročníku MHF Lípa Musica budou odhaleny v dubnu roku 2024.