V Hrádku se představí Ensemble Tourbillon

Předposlední koncert letošního jubilejního ročníku festivalu Lípa Musica zavítá do Hrádku nad Nisou, kde vystoupí Ensemble Tourbillon s programem nazvaným Komm, süsses Kreuz.

V programu koncertu, který se uskuteční v kostele svatého Bratoloměje čtrnáctého října od devatenácti hodin, zazní stará hudba z berlínských, lipských, kroměřížských a vídeňských archivů napsaná pro sólový baryton a koncertní violu da gamba. Na tu zahraje umělecký vedoucí Ensemblu Tourbillon Petr Wagner.

Ensemble Tourbillon založil v roce 1998 právě Petr Wagner. Jeho členy jsou mezinárodně uznávaní hudebníci a vynikající komorní hráči z celé Evropy. Hlavní náplní práce soboru je interpretace především barokního a raně klasicistního repertoáru, se kterým jeho členové pravidelně vystupují doma i v zahraničí.

Programem večera bude průřez historií barokní hudby od poloviny sedmnáctého století do poloviny století osmnáctého. Zazní díla Italů Marca Antonia Zianiho, Carla Agostina Badia či Pietra Baldassariho. Z německé školy bude zastoupen Johann Joseph Fux nebo Gottfried Finger. Večer potom zakončí recitativ a árie z Matoušových pašijí od Johanna Sebastiana Bacha Komm, süsses Kreuz, který dal název celému programu věnovanému barokní duchovní hudbě.

Koncertním partnerem Ensemblu Tourbillon bude barytonista Tomáš Král, který je absolventem brněnské JAMU, kde studoval zpěv u Adriany Hlavsové. Duší Ensemblu je potom Petr Wagner, který je absolventem v oboru violoncello na Pražské konzervatoři a věnoval se i studiu muzikologie na Univerzitě Karlově a Royal Holloway University of London. Zároveň se tento vynikající odborník na starou hudbu věnoval studiu hry na violu da gamba. Diplom z hry na tento historický smyčcový nástroj získal na Královské konzervatoři v Haagu.

Autor: Tomáš Cidlina