;

Video 2012

 • Andreas Sebastian Weiser - interview
 • ČKO, Anderas Weiser - dirigent, Vocal Concert Dresden
 • David Eben - interview
 • Schola Gregoriana Pragensis
 • Hana Blažíková a Barbora Sojková
 • Tara Fuki - interview
 • Tara Fuki
 • Zuzana Lapčíková - interview
 • Zuzana Lapčíková, Josef Fečo
 • Martinů Voices, Lukáš Vasilek (sbormistr) - interview
 • Martinů Voices
 • Dětská opera Praha
 • Baborák Ensemble, Radek Baborák
 • Radek Baborák - interview
 • Ing. Dušan Jílek - úvodní řeč ve Waltersdorfu
 • Joel Frederiksen - interview
 • Joel Frederiksen
 • Dan Bárta - interview
 • Dan Bárta a Robert Balzar Trio
 • Gabriela Demeterová - interview
 • Gabriela Demeterová, Pavel Steidl
 • Tomáš Jamník - Interview
 • Tomáš Jamník
 • Schola Gregoriana Pragensis
 • Musica Florea, Marek Štryncl - umělecký vedoucí
 • Kateřina Chroboková - varhany, Yasuko Tanaka - trubka
 • Geatano d'Espinosa - interview
 • Pražská komorní filharmonie, Gaetano d'Espinosa - dirigent
 • Oficiální upoutávka MHF Lípa Musica 2012
 • Pavel Haas Quartet - Prolog 11. ročníku - závěrečná část
 • Pavel Haas Quartet - upoutávka