Žalmy pro hraběte Chandose ve Waltersdorfu

V pondělí 3. 10. pokračoval 21. festivalový ročník ve Waltersdorfu tradičním koncertem u příležitosti svátku znovusjednocení Německa. Na programu byla v letošním roce zařazena dramaturgická lahůdka v podobě provedení tři z Chandosských žalmů Georga Friedricha Händela. Ty se jal kompletně nastudovat Adam Viktora se svým souborem Ensemble Inégal a v rámci mezifestivalového projektu nastudoval pro Lípu Mísící tři z nich. V sólových pěveckých partech se s úspěchem představili Gabriela Eibenová, Lenka Cafourková, Jakub Kubín a Jiří Miroslav Procházka. Slavnostním waltersdorfským večerem ve společnosti málo známého Händela se uzavřela letošní saská festivalová kapitola.