;

Železný Brod, Kostel svatého Jakuba Většího

Železný Brod, Kostel svatého Jakuba Většího

Železný Brod

Město Železný Brod leží v údolí řeky Jizery, na jihozápadě Krkonošského podhůří a je označováno za rozcestník Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje.

První písemná zmínka o Brodu či Brodku, místě, kde se obchodníci na stezce vedoucí z Prahy do Německa a Polska brodili přes Jizeru, pochází z doby kolem 12. století. Později patřil pánům ze Železnice, kteří tu i sídlili. Koncem 19. století se zde začala rozvíjet sklářská výroba, a to především provoz brusíren. Železnobrodské sklo je známé po celém světě a dodnes je významným obchodním artiklem i reklamou města.

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba Většího byl přestavěn roku 1762 ze staršího kamenného kostela. Jeho areál sestává z vlastní kostelní budovy, roubené zvonice, kostnice, napojené na zeď později zrušeného hřbitova, a z několika barokních soch. Od 18. století se podoba kostelního areálu již podstatně nezměnila. Interiér kostela je barokní a rokokový, s výjimkou hlavního oltáře z třicátých let dvacátého století a gotické Piety.