Zittau, Radnice

Žitava (Zittau)

Město Žitava leží na řece Mandavě, pod severními svahy Lužických hor, severozápadně od česko-německo-polského trojmezí. Žitava tvoří přirozené středisko oblasti nazývané Žitavsko, jež ve středověku patřilo přímo k Českému království a plnilo úlohu spojnice mezi Čechami a Horní Lužicí. Vedla tudy obchodní stezka z Prahy do Horní Lužice, na české straně zvaná Žitavská cesta. Marktplatz, hlavní náměstí, obklopuje řada měšťanských domů zbudovaných v duchu českého baroka. Ve městě se zachovalo i několik historických kašen ze 16.–18. století. Historickou raritou města je Velké žitavské postní plátno z 15. století, které je k vidění v místním gotickém kostele svatého Kříže.

Radnice – Bürgersaal

Městská radnice byla vystavěna v novorenesančním stylu v duchu italských paláců v letech 1840–1845 na místě bývalé radnice, která shořela v roce 1757. Její bohatá vnější i vnitřní výzdoba dokladovala opětovný růst bohatství a významu města, úzce spojeného s rozvojem především textilního průmyslu. Nejkrásnějším místem radnice je Měšťanský sál (Bürgersaal), který je veřejnosti přístupný v pravidelných prohlídkách a je též využíván ke konání kulturních akcí.