;

Zveme vás na druhý festivalový týden

První polovina českolipská, druhá ve znamení hornolužického přesahu a svátku svatého Václava. Takový bude druhý týden MHF Lípa Musica. Připomínáme vystoupení neobyčejné houslistky a zpěvačky Ivy Bittové, které se uskuteční v pondělí 23. září v bazilice Všech svatých či emocemi nabité setkání s Pražským komorním baletem, na které se v úterý 24. září můžete vypravit do Jiráskova divadla. Ve středu dáme prostor nejmenším a spolu s divadelním souborem Krapet jim dovyprávíme a zazpívám příběh o Kocouru Modroočkovi. A pak se z České Lípy vypravíme do světa…

V pátek 27. září se s námi můžete podívat za hranice do nedaleké Žitavy, kde na vás v prostředí novorenesanční radnice bude čekat jeden z našich předních klavíristů Michal Mašek a nabídne sólový recitál složený z děl Martinů, Chopina, Debussyho, Dvořáka či Smetany. Mašek patří k nejzajímavějším pianistům dneška a říká se, že každý jeho projekt nese punc osobitosti, jedinečnosti a profesionality. Světovou kritikou je srovnáván s Rudolfem Firkušným a je jedním z mála umělců, který spolupracuje s hudebním vydavatelstvím EMI classics a klavíristou patřícím do „rodiny“ Steinway Artist. Rozhovor s Michalem Maškem najdete zde.

K připomenutí svátku svatého Václava je připraven neobvyklý recitál mužského sopranisty. Tento obor, kterému se dnes věnuje jen úzká skupina zpěváků, byl v baroku zcela obvyklou záležitostí. Americký virtuos žijící v Německu Robert Crowe představí repertoár právě z raně barokní doby – mariánská moteta Claudia Monteverdiho, Alessandra Grandiho a Giacoma Carissimiho. Tyto koncerty se uskuteční 28. a 29. září v Jezvé a Filipově u Rumburku. Crowe je jednou z největších hvězd festivalu, kromě vědeckého bádání v hudebním oboru má na svém kontě vystoupení v nejprestižnějších operních domech po celém světě včetně newyorské Metropolitní opery. Crowa doprovodí renomovaný německý varhaník Michael Eberth. Koncert ve Filipově u Rumburku bude zaznamenávat i Český Rozhlas.

Přijměte pozvání na tyto koncerty z úst přímo Roberta Crowa: „Program, který jsme připravili na festivalové koncerty, obsahuje mnoho motet, která jsme s varhaníkem Michaelem Eberthem společně natočili. Některá, jako například „O Quam tu pulchra es“ od Alessandra Grandiho jsou extatické hymny k Panně Marii, které jsou skutečnými hity z období raného baroka, a zpívá a natočila je celá řada pěvců. Monumentální „Oleum Effusum Est“ Giacoma Carissimiho je na druhou stranu velmi málo uváděnou skladbou. Je to masivní, dramatické, takřka operní dílo, které se dochovalo pouze v jednom rukopisu a vyplní téměř polovinu koncertu. Z dalších skladeb uvedu Monteverdiho „Pianto della Madonna“, rozjímání Panny Marie nad ukřižováním, které je v podstatě přepracováním slavného Ariannina Lamenta z Monteverdiho ztracené opery Arianna z roku 1608. Grandiho „Cantabo Domino“ a Monteverdiho „Exulta Filia“ jsou lehčí, štěstím naplněné kusy, kterými program koncertu uzavřeme. Tyto skladby promícháme s varhanními sóly profesora Ebertha, která představí velmi úzkou vazbu italské hudby Grandiho, Monteverdiho, Carissimoho a dalších na oblast severní Evropy. Hassler a Kerll byli Němci, velmi ovlivnění italskou hudbou, a Gabrielli byl prvním učitelem drážďanského barokního mistra Heinricha Schütze. Frescobaldi byl dlouholetým kolegou Carissimiho v Římě a znal pravděpodobně i Alessandra Grandiho coby ještě malého chlapce.“

Program koncertů a možnost zakoupit poslední vstupenky najdete zde.