;

B-A-C-H ad.

B–A–C–Had.
úterý 26. září, v 19.00 | Litoměřice, kostel Všech svatých
Albrecht Koch – varhany (Německo)

foto: Lukáš Pelech Atelier