Bautzenská premiéra se Scholou

V pátek 11. října se uzavřela saská kapitola letošního 12. ročníku festivalu koncertem takřka rezidenčního festivalového ansámblu Scholy Gregoriany Pragensis v hornolužickém srdci - Bautzenu, chcete-li Budyšíně. Symbolicky tak na premiérovém místě vystoupil soubor, který stál u samotné kolébky této přehlídky a provází festivalové publikum již po léta.

Byl-li ve znaku uplynulého festivalového týdne rozhovor staré a nové hudby, pak vystoupení Scholy toto téma mistrně završilo. Kontrastně vystavěná dramaturgie programu příznačně nazvaného Antica e moderna nabídla setkání s hudbou gregoriánského chorálu i kompozicí 20. století v promyšleném konceptu, jehož ústředním tématem a logickým pojítkem bylo totéž určení či funkce - zpěv při křesťanské bohoslužbě. V první polovině večera provedlo mužské pěvecké okteto pod vedením Davida Ebena posluchače několika církevními svátky a nastínilo také vývoj gregoriánského chorálu od monodie k polyfonii. Zajímavé bylo rovněž zařazení chorálů majících původ v českém prostředí, které byly věnovány českým světcům – Ludmile, Vojtěchovi a Václavovi.

Druhá polovina byla zasvěcena dílu skladatele Petra Ebena, otce zakladatele ansámblu Schola Gregoriana Pragensis. Zazněla jeho Suita liturgica určená pro sbor s doprovodem varhan, která vychází z Liturgických zpěvů skladatele, jež měli posluchači na letošním ročníku možnost si již dříve vyslechnout v podání dětského sboru Jitro. Spojujícím článkem programu byla podle slov Davida Ebena nejen duchovní tématika, ale také melodika gregoriánského chorálu, která je ve skladbě jeho otce zajímavě převedena do současné hudební řeči. Důležitou úlohu zde měly i náročné varhanní mezihry, které přednesl vynikající interpret Ebenovy hudby Tomáš Thon. Ten rozezněl místní monumentální nástroj pocházející od slavné bautzenské varhanářské firmy, který byl postaven v roce 1985 a jehož dřevěné obložení má připomínat strom jako symbol růstu města. Prosté, meditativní i monumentální zpěvy jsou jako propria určené k různým církevním svátkům, a to navíc v češtině. Po hudební stránce zaujala bohatá moderní melodičnost i rytmika překračující daleko hranice gregoriánského chorálu, kterou umocnilo kultivované podání Scholy. Tu již řadu let charakterizuje vysoká vokální kvalita, soudržnost a jednota témbru, dokonalá dikce i zralá výrazovost a duchovní prožitek, což potvrdila i v Bautzenu. Líbezné, křehké subtilní zpěvy, brilantní ornamentální pasáže i mohutné vokální plochy vyšperkované působivými varhanními mezihrami okouzlily soustředěné festivalové publikum a nabídly nejen hluboký hudební zážitek, ale i uklidňující chvíle sebezpytování a meditace. Bautzenská premiéra se až na nevlídné počasí vydařila na výbornou.