Českolipský komorní cyklus – Ensemble Flair

7/12/2021
kostel Mistra Jana Husa, Česká Lípa

Ensemble FLAIR & Jan Rokyta
Čas rozjímání, čas radosti...
Klára Blažková – zpěv
Jan Rokyta – umělecký vedoucí, cimbál, zpěv
Petr Vala – housle, Jiří Pospěch – viola
Aleš Janešek – klarinet, Lukáš Švajda – kontrabas
Pěvecká skupina Blaženky

foto: Martin Špelda