;

Český filharmonický sbor Brno / závěrečný koncert

Český filharmonický sbor Brno
závěrečný koncert
so 15/10/19 h Česká Lípa, bazilika Všech svatých

Pavlína Švestková – soprán
Jaroslav Březina – tenor
Vítězslav Šlahař – umělecký přednes
Hana Hána – flétna
Pavla Kopecká – harfa
Martin Jakubíček – varhany
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala – dirigent 

foto: Lukáš Marhoul