ČKC – Ondřej Šindelář & Opus Elocutio

22. 4. 2021 | kostel Mistra Jana Husa, Česká Lípa
online koncert

Ondřej Šindelář & Opus Elocutio
F. V. Kramář | F. L. Gassmann
klasicistní kvartety pro fagot a smyčcové trio
Ondřej Šindelář – fagot
Opus Elocutio: Jiří Poslední, Dagmar Valentová – viola a Petr Mašlaň – violoncello

foto: Martin Špelda