Čtvrtý týden: Dagmar Pecková a Schola Gregoriana Pragensis

Čtvrtý týden festivalu nabízí poslední z letošních saských koncertů – vystoupení souboru Schola Gregoriana Pragensis v Bautzenu (11. 10.) a jeden ze stěžejních projektů letošního roku – operní galakoncert naší přední mezzosopranistky Dagmar Peckové v libereckém Šaldově divadle (12. 10.). Poslední lístky jsou ještě v prodeji, a budete-li mít štěstí, i na galakoncert Dagmar Peckové!

Ansámblový vokální program, kterým jsme uzavřeli minulý týden, nabídnhod. e 12. ročník Lípy Musicy i v pátek 11. října, kdy poprvé v historii zavítáme do hornolužického Budyšína (Bautzenu), kde vystoupí úspěšná Schola Gregoriana Pragensis Davida Ebena, která zde provede svůj program Antica e moderna. Tento program je spojením dvou hudebních světů, které jsou sice časově značně vzdálené, zároveň však velmi blízké. Mají totiž společné poslání — zpěv při křesťanské bohoslužbě. První část koncertu je věnována gregoriánskému chorálu a rané polyfonii. Ve druhé části zazní Suita liturgica Petra Ebena pro jednohlas a varhany, která vznikla výběrem několika částí z autorových “Liturgických zpěvů” a jejich doplněním koncertantními mezihrami. Sám autor ke vzniku skladby, kterou sestavil z výběru z Liturgických zpěvů, napsal: „Liturgické zpěvy jsem psal v letech 1955–1960 jako propria k jednotlivým nedělím a svátkům. Ještě před II. vatikánským koncilem nám záleželo na tom, zejména během těchto let, aby věřící při mši mohli rozumět textům v české řeči. Při zhudebnění jsem si uvědomil, jak velké jsou kontrasty atmosféry různých svátků a snažil jsem se je hudebně vyjádřit. Byl jsem inspirován – jak jsem již naznačil – melodií i rytmikou gregoriánského chorálu. Melodie jsou ovšem v modernější řeči někdy silně chromatizované, zachoval jsem však gregoriánskou formu střídání antifony a žalmu.“

V sobotu nás pak čeká jeden z vrcholů letošního ročníku festivalu - operní galakoncert v podání Dagmar Peckové, který se uskuteční od 19 hod. v libereckém Šaldově divadle. Od kalhotkové role až po hrdinku mytické tetralogie – to všechno předvede Dagmar Pecková během jednoho večera, který dokazuje, že pro mezzosoprán vznikla pestrá škála rolí různých charakterů a hudebních stylů. Naši přední pěvkyni doprovodí Severočeská filharmonie Teplice za zařízení Martina Doubravského. S Dagmar Peckovou jsme pro vás připravili krátký rozhovor:

Na MHF Lípa Musica nevystupujete poprvé, jak vzpomínáte na svůj první koncert na tomto festivalu a jeho atmosféru?
Bylo to v roce 2007. Dělala jsem písňový recitál z děl Brahmse, Ebena, Slavického a dalších. Publikum bylo velmi vnímavé, čehož si velmi cením. Nebyl to jednoduchý repertoár.
 
Jaké jsou Vaše umělecké plány pro nadcházející koncertní a divadelní sezónu?
Je rok Wagnera, tak se vyžívám.
 
Na festivalu Lípa Musica představíte průřez operní tvorbou od Mozarta po Wagnera. Mění se během let Váš hudební vkus či obliba různých rolí? 
Role se mění s přibývajícím věkem a zráním hlasu. Je stále co se učit. Mezzosoprán je obor, kde můžete jeden večer zpívat svůdnici, druhý večer intrikánku, nebo vražednici, další večery trpíte s hrdinkou a její nenaplněnou láskou. Je to bohatý obor, kde je stále co zpívat.
 
Máte ještě nějaké nesplněné umělecké sny?
Beze snů není možné existovat. Sny jsou budoucnost. Je spousta rolí, které mě zajímají, ať je to Straussova Klytaimnestra, nebo Janáčkova Kostelnička. Teď se chci soustředit na Marii v Bergově Wozzeckovi.

Celý rozhovor si můžete přečíst v dalším čísle našeho zpravodaje, který vyjde v nejbližší době. Nepropásněte jej a zaregistrujte se k jeho odběru už nyní na www.lipamusica.cz.

Závěrem se ještě vraťme k minulému týdnu. Ve spolupráci s místní farností jsme vás upozornili na probíhající sbírku na opravu varhan v kostele sv. Barbory v Zahrádkách, kde se konal tradiční koncert při svíčkách. Jsme velice potěšeni a děkujeme všem, kteří se rozhodli do sbírky zapojit, neboť se podařilo vybrat 1 570 Kč. Farnost touto cestou velmi děkuje za tuto podporu. A pokud byste se ještě rádi připojili, neváhejte a kontaktujte paní Mgr. Markétu Kirschnerovou na tel.: 776 572 676, která Vám ráda poskytne více informací.