Dialogy o přátelství

DIALOGY O PŘÁTELSTVÍ
epilog festivalu Lípa Musica a Dnů česko–německé kultury
neděle 12. listopadu,18.00 a v 19.30 | Dresden, Katolische Hofkirche der heiligsten Dreifaltigkeit
děkovná bohoslužba celebrovaná saským a litoměřickým biskupem s liturgickým doprovodem gregoriánského chorálu
Antica e moderna
Schola Gregoriana Pragensis, David Eben – um. vedoucí
Jaroslav Tůma – varhany

foto: Lukáš Pelech Atelier