Festivalová premiéra ve Stráži pod Ralskem

Barokní hudba v dobově poučené interpretaci má ve festivalové dramaturgii své stálé místo. V letošním roce ji představil renomovaný soubor Collegium Marianum s uměleckou vedoucí Janou Semerádovou na koncertu konaném dne 18. října v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem. V programu s názvem Budiž požehnáno rodiště mé soubor posluchačům představil slavného místního rodáka Jindřicha Ignáce Františka Bibera, který dosáhl coby houslový virtuóz, skladatel a kapelník salcburského arcibiskupa světového věhlasu.

Mimoto je zavedl i na dvůr hraběte Morzina a seznámil je s tvorbou skladatelských osobností Fasche a Reichenauera, které byly spjaty s prostředím hudební kapely hraběte. Nechybělo ani setkání s malostranským skladatelem Brentnerem či s českými rodáky Vodičkou a Tůmou, kteří uplatnili své umění v Mnichově a Vídni. Collegium Marianum se opět představilo na velmi dobré úrovni, zaujalo precizností, vypracovanou technikou i poutavostí výrazu. Rozhovor jednotlivých nástrojů plynul přirozeně a s noblesou, souhra neměla pod jemným vedením Jany Semerádové daleko k dokonalosti. Zvláště v pomalých větách vynikla bravurní virtuozita a oduševnělý výraz flétnistky Jany Semerádové, rychlejší věty vyzněly vesele a radostně, v odpovídajícím dynamickém i tempovém odstínění a soubor naplnil zrekonstruované prostory strážského kostela spontánní radostí z vytříbeného muzicírování. Collegium Marianum potvrdilo svoji výjimečnou muzikalitu, zaujalo rafinovanou propracovaností do nejjemnějších detailů a virtuózním provedením všech orchestrálních partů. V osobě Jany Semerádové se snoubí umělecká síla se zjevnou oduševnělostí a půvabem a přes nelehké postavení umělecké vedoucí – flétnistky dokázala opět mistrně vyprovokovat své spoluhráče k vynikajícímu výkonu vysoké interpretační úrovně. Publikum odměňovalo ansámbl v průběhu celého večera dlouhotrvajícími ovacemi. Festivalová premiéra v zaplněném kostele ve Stráži se zkrátka jedním slovem vydařila!