Klavírní gala v podání Michala Maška

První koncert saské části 12. ročníku Lípy Musicy nabídl v pátek 27. září setkání s renomovaným českým klavíristou mladší generace Michalem Maškem. Honosný sál žitavské radnice pod jeho prsty naplnily klavírní tóny pestré palety skladeb českých i světových autorů v pravdě mistrovském podání.

Mašek má na svém kontě řadu zajímavých aktivit a projektů. A jedním z nich je i propagace klavírního díla Bohuslava Martinů, které úspěšně představil na svém albu v netradičním propojení s méně známým výtvarným dílem skladatele. Mašek / Martinů je ve světě klasické hudby již takřka zažitým pojmem. Bylo by proto chybou skladby Bohuslava Martinů v podání Michala Maška na jeho žitavský recitál nezařadit. Martinůovský blok složený z poetických, hravých a rytmicky důvtipných miniatur, známých stále bohužel více ve světě než u nás, doplnila ještě náladová skladba Motýli v květinách, první část jeho klavírního cyklu Motýli a rajky. Skladby Martinů proložil Mašek reprezentativním výběrem z tvorby polského básníka klavíru Fryderyka Chopina a nabídl po jedné ukázky z jeho slavných mazurek, scherz, nocturn i balad. V těchto vysoce virtuózních skladbách Mašek prokázal svůj neobyčejný talent, technickou výbavu a brilanci i výrazovou vyzrálost a dokonale rozehrál radniční Bechstein jemnocitem pianissim i přiměřenou razancí fortissim v citlivém tempovém odstínění. Paletu impresionistických barev Mašek měkce rozvinul v následující Debussyho snové Dívce s vlasy jako len. Večer uzavřela populární tečka opět z českého hudebního odkazu – oblíbená Dvořákova Humoreska a Smetanův zemitý Furiant.

Takřka zaplněná žitavská radnice pozorně poslouchala barvitý hudební tok, který Mašek jen střídmě přerušoval a nutil tak publikum k vysoké koncentraci bez možnosti děkovného potlesku. O to větší nadšení si mohl vychutnat na konci koncertu, kdy vřelé ovace publika odměnil tento vynikající klavírista živým ragtimovým přídavkem.