;

MHF Lípa Musica: Chvalme Pána

neděle 11. října 17.00
Česká Lípa, bazilika Všech svatých

Vladimír Roubal – varhany
Miroslav Kejmar – trubka

foto: Lukáš Marhoul