;

MHF Lípa Musica: Nezapomeň...

NEZAPOMEŇ...
benefiční koncert pro Nadační fond Ozvěna

středa 23. září 19.00
Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa

Iva Bittová – housle, zpěv
Martin Prokeš – zpěv
David Mašek – klavír

foto: Lukáš Marhoul Photography