;

MHF Lípa Musica: Ó světlo zrozené

Ó SVĚTLO ZROZENÉ
svatováclavský koncert

pondělí 28. září 19.00
Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba st.

Cappella Mariana
Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí

foto: Lukáš Marhoul