;

MHF Lípa Musica: Originální pražský synkopický orchestr

ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR

pátek 2. října 19.00
Kamenický Šenov, kino Hvězda

foto: Martin Špelda