;

Zahrádky, Kostel sv. Barbory

Zahrádky

První písemná zmínka o obci Zahrádky pochází z roku 1376. Ves byla založena jako podhradí Nového zámku, vystavěného na místě bývalé tvrze. Velký zámek, postavený Janem z Vartemberka, patřil až do roku 1897 Kounicům, v posledních letech jej spravovala Karlova univerzita; 30. ledna 2003 vyhořel a od té doby prochází postupnou rekonstrukcí.

Kostel sv. Barbory

Kostel sv. Barbory stojí netradičně uprostřed volné krajiny, neboť je jediným pozůstatkem vsi Mnichova, která zanikla ve třicetileté válce. Dnešní barokní stavba má renesanční původ a celý kostelní areál včetně zdí, hřbitova, zvonice, schodiště a soch svatého Judy a Tadeáše, je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou. V kostele je také hrobka rodu Kouniců. Mše svaté jsou zde slouženy pravidelně každou neděli.