;

Česká Lípa, Klášterní bazilika Všech svatých

Česká Lípa, Klášterní basilika Všech svatých

Česká Lípa

Město Česká Lípa leží na řece Ploučnici, s historickým centrem na jejím pravém břehu. O založení města se zasloužili Ronovci, zejména pak Jindřich z Lipé v letech 1305–1319, o jeho rozvoj pak Berkové z Dubé. O sto let později bylo město opanováno husitským vojskem Jana Roháče z Dubé a postiženo ničivými požáry. Novodobý vzhled a vývoj ovlivnila průmyslová výroba a blízkost těžby uranu, ve městě vznikla řada velkých panelových sídlišť. Centrum města bylo zachováno a vyhlášeno městskou památkovou zónou.

 

Bazilika Všech svatých

Bazilika Všech svatých je nejvýznamnější sakrální stavbou České Lípy. Klášterní kostel patřil řádu sv. Augustina a v roce 1707 byl také jejich provinciálem Pelikánem vysvěcen. Augustiniáni přišli do České Lípy v roce 1624 a působili zde až do roku 1950. Na Baziliku minor, tedy na papežský kostel, byl chrám povýšen 9. července 1927, jak ukazuje znak papeže Pia XI. nad vchodem.