;

Prysk, kostel sv. Petra a Pavla

Kostel sv. Petra a Pavla je významnou památkou v obci. Na stejném místě byl postaven kostel již během 14. století, ten však byl za třicetileté války záhy vypálen Švédy. V roce 1644 byl postaven prozatímní kostelík a opodál v roce 1680 barokní hranolová, průchozí zvonice. V roce 1722 k ní byla přistavěna márnice a v této podobě je zachována dodnes. Na místě prozatímního kostelíka v letech 1718-1721 postavil dnešní kostel sv. Petra a Pavla roudnický stavitel italského původu Petr Paul Columbani.

Vznikl jednolodní barokní chrám, v průčelí vyzdobený lomenicemi a nikami se sochami Krista a obou patronů kostela a nad vchodem s erbem patronátního rodu Kinských. Hlavní oltář je rokokový, kazatelna barokní. Kostel i zvonice jsou obklopeny hřbitovem a hřbitovní zdí a při poloze na návrší působí dojmem opevněného hradiště, které umocňuje terasovité schodiště vedoucí ku věži. Od věže vede lipová alej k jižnímu vchodu do kostela, na jehož pravé straně byla 16. srpna 1908 umístěna pamětní deska nadporučíkovi Plaschkowitzovi, který padl v Chřibském lese r. 1756. Před zvonicí se nachází památník padlým v I. světové válce.

Kostel v 2. pol. 20. stol. značně zchátral, nicméně v posledních letech se obci podařilo najít prostředky na kompletní rekonstrukci a v roce 2014 došlo za přítomnsoti Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, k slavnostnímu posvěcení kostela a nového oltáře jako dovršení jeho náročné sedmileté rekonstrukce.