Lípa Musica 2015

 • koncert - ilustrační obrázek

Barbora Kabátková - umělecká vedoucí
Jan Mikušek - kontratenor, jako host

Program: G. de Machaut: Messe de Nostre Dame

Cena vstupenky: 400Kč / 14€

Na tento koncert jede festivalový autobus. Zaregistrovat se můžete zde.

Romantická zřícenina hradu a kláštera Oybin je asi největší turistickou atrakcí Žitavských hor a jednou z nejvýznamnějších památek Horní Lužice. Stojí na temeni mohutné pískovcové stolové hory vystupující nad severním okrajem letoviska Kurort Oybin. Hrad vznikl asi ve 13. století jako strážní stanoviště u významné zemské stezky, spojující Čechy s Lužicí, ale hradní skála i okolní krajina byly osídleny už dávno předtím. V roce 1369 založil Karel IV. na Oybinu klášter Celestýnů, který podléhal řádovému klášteru v italské Sulmoně. Během 15 let byl postaven nový klášterní kostel, který nese charakteristické znaky pražské chrámové stavební školy Petra Parléře. Po dokončení jej 6. listopadu 1384 vysvětil k poctě Svatého Ducha, Panny Marie, sv. Václava a sv. Celestýna pražský arcibiskup Jan z Jenštejna. Za velké bouře 24. března 1577 byl zapálen bleskem a téměř celý areál byl požárem do základů zničen. K jeho obnovení už nedošlo a zříceniny pomalu chátraly, rozsáhlé opravy byly provedeny až v 90. letech minulého století. Dnes je toto úchvatné místo sugestivní koncertní síní pod širým nebem.

Ženský vokální soubor Tiburtina ensemble vznikl v roce 2008. Věnuje se interpretaci gregoriánského chorálu, středověkého vícehlasu a soudobé hudby. Uměleckou vedoucí souboru je zpěvačka a muzikoložka Barbora Kabátková. Za svoji krátkou existenci si soubor vydobyl pevnou pozici na poli tzv. autentické interpretace staré hudby a řadí se mezi špičky ve svém oboru a ani festivalovém publiku není neznámý. Pro své další festivalové vystoupení si ansámbl vybral Messe de Nostre Dame Guillauma de Machaut a poetiku mariánských písňových forem pozdního středověku, které jsou spojeny s obdobím vlády Lucemburků, kteří se výrazně zapsali i do historie Oybina. Jan Lucemburský přivedl do Čech několik významných osobností té doby - jedním z nich byl francouzský básník a hudební skladatel Guillaume de Machaut (ca 1300 - 1377), který působil zřejmě od roku 1323 celých 17 let v Janových službách jako sekretář. Machautova Messe de Nostre Dame (Mše k Panně Marii) je nejstarším příkladem kompletního polyfonního mešního cyklu jednoho autora.

21.08.2015 - 18:30 | Oybin, Ruine der Klosterkirche
 • koncert - ilustrační obrázek

Barbora Kabátková – künstlerische Leiterin
Jan Mikušek – Countertenor, als Gast

Program: Guillaume de Machaut: Messe de Nostre Dame

Eintrittspreis: 400Kč / 14€

Die romantische Burgruine Oybin ist wohl die größte touristische Attraktion des Zittauer Gebirges, und eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten  der Oberlausitz. Sie Steht auf einem gewaltigen Sandsteinfelsen nördlich des Kurortes Oybin. Die Burg wurde im 13. Jh. als eine Wachburg an dem  Handelsweg, der Böhmen mit der Lausitz verband, erbaut. Der Felsen und die Umgebung waren aber schon lange vorher  besiedelt. Im Jahr 1369 stiftete der Kaiser Karl IV. auf Oybin ein Kloster für den Cölestiner Orden, der dem Kloster der Cölestiner  im italienischen Sulmon, unterlag.  Während 15 Jahren wurde eine neue Klosterkirche erbaut, die die Merkmale der Prager Dombauhütte   trägt. Nach der Vollendung des Kirchbaues, weite der Prager Erzbischof Johann von Jenstein  die Kirche zu Ehren der Heiligen Dreifaltigkeit, der Mutter Gottes, des  hl. Wenzel und des hl. Cölestin ein.  Bei einem großen Sturm am 24. März 1577 brannte  fast die ganze Anlage nach einem Blitzschlag, bis auf die Grundmauern,  ab. Zu  einem Wiederaufbau kam es nicht mehr, die Ruine verfiel. Größere Renovierungsarbeiten wurden erst in den 90. Jahren des vergangenen Jahrhunderts durchgeführt. Heute ist dieser Ort zu einem suggestiven  Konzertsaal unter freiem Himmel geworden.

Das Frauenvokalensemble  Tiburtina  entstand im Jahr 2008. Das Ensemble widmet sich und interpretiert  gregorianische Gesänge, mittelalterliche mehrstimmige Gesänge und gegenwärtige Musik. Die Künstlerische Leiterin ist die Sängerin und  Musikwissenschaftlerin Barbora Kabátková. In der kurzen Zeit seiner Existenz hat das Ensemble einen festen Platz  zwischen den Interpreten  der authentisch vorgetragenen alten Musik, gewonnen. Es gehört zu den besten Ensembles die sich mit dieser Musikrichtung beschäftigen, dem Publikum des Festivals sind sie auch nicht unbekannt. Für den Auftritt im Rahmen des  Festivals  wählte das Ensemble die Messe de Nostre Dame  von Guillaume de Machaut und die Poetik Marienliederformen des späten Mittelalters, die mit der Regierung der Luxemburger, die sich auch in die Geschichte von  Oybin eingeschrieben haben,  verbunden ist. Johann von Luxemburg holte einige bedeutende Persönlichkeiten der damaligen Zeit nach Böhmen, darunter auch den französischen Dichter und Komponisten Guillaume de Machaut        (1300 - 1377), der wahrscheinlich von dem Jahr 1322 ganze 17 Jahre als Sekretär von Johannes von Luxemburg  wirkte. Die Messe de Notre Dame von  Machaut (Messe zu Ehren der Mutter Gottes), ist das älteste Beispiel eines vollständigen polyfonischen Messezyklus eines Autors.

17.09.2015 - 17:00 | Česká Lípa, Allerheiligenbasilika
 • koncert - ilustrační obrázek

Marek Zvolánek – Trompete
Philharmonie Hradec Králové
Andreas Sebastian Weiser – Dirigent

Program: J. N. Hummel - Trompetenkonzert Es-Dur, Dvořák Sinfonie No. 8 G-Dur

Eintrittspreis: 350,- Kč / 13€

Ein bestimmter Kontrast zu dem Geistlichen Inhalt des Prologs, wird das Eröffnungskonzert sein, das  ganz der symphonischen Musik gewidmet wird, vorgeführt von einem der besten Regionalorchestern - Philharmonie Hradec Králové zusammen mit seinem Dirigenten Andreas Sebastian Weiser.  Als Solist tritt der bekannte tschechische Trompetenspieler Marek Zvolánek auf, der den Solopart beim  attraktiven Konzert von J. N. Hummel übernimmt. Der Abend wird durch Dvořáks Achte Symphonie  abgeschlossen, die als Englische Symphonie bezeichnet wird, ein Werk voller Lebensfreude und Bewunderungen der Natur, in dem sich deutlich die Zuneigung des Autors zur tschechischen und slawischen Volksmusik zeigt.

Der  Trompeter Marek Zvolánek ist Konservatorium Absolvent, sein Wissen erweiterte er sich  bei bekannten europäischen Autoritäten, wie Hans Gancha, Professor am Salzburger Mozarteum, und Konrad Groth von der Berliner Musikakademie. Schon mit 18 wurde er Mitglied der Tschechischen Philharmonie, und als Solist tritt er wiederholt auf bedeutenden Bühnen, die weltweit anerkannt werden, auf. Ab dem Jahr 2006 ist er Mitglied des prestigen Ensembles Ten of the Best, das von zehn Trompetern  gebildet wird, die aus aller Welt ausgesucht wurden. Außerdem nimmt er Musik zu Filmen in der ganzen Welt auf. In der Gegenwart wirkt Marek Zvolánek als  Solotrompeter beim Symphonischen Orchester der Stadt Prag und bei den Prager Symphonikern. 

 • koncert - ilustrační obrázek

Marek Zvolánek - trubka
A. S. Weiser - dirigent

Cena vstupenky: 350,- Kč / 13€

Program: J. N. Hummel - Koncert pro trubku Es dur, Dvořák Symfonie č. 8 G dur

Jistým kontrastem k duchovnímu obsahu prologu bude zahajovací koncert cele věnovaný symfonické hudbě, o nějž se postará jeden z předních regionálních orchestrů - Filharmonie Hradec Králové společně se svým šéfdirigentem Andreasem Sebastianem Weiserem. Sólistou večera bude úspěšný český trumpetista Marek Zvolánek, který se ujme sólového partu atraktivního koncertu J. N. Hummela. Večer uzavře Dvořákova Osmá symfonie nazývaný Anglická, dílo plné životní radosti a obdivu k přírodním krásám, ve kterém se výrazně projevila autorova náklonnost k české a slovanské lidové hudbě.

Trumpetista Marek Zvolánek je absolventem konzervatoře, své dosavadní vzdělání si rozšířil u známých evropských kapacit, Hanse Ganche, profesora Salzburského Mozartea, a Konradina Grotha z Berlínské hudební akademie. Již v 18 letech se stal členem České filharmonie a jako sólista opakovaně vystupoval na významných pódiích, uznávaných i v mezinárodním měřítku. Od roku 2006 je členem prestižního souboru Ten of the Best ,který je složen z deseti trumpetistů vybraných z celého světa. Mimo to natáčí hudbu k filmům takřka po celém světě. V současné době působí Marek Zvolánek jako solotrumpetista v Symfonickém orchestru hl. města Prahy a také u Pražských symfoniků.

18.09.2015 - 18:00 | Česká Lípa, Allerheiligenbasilika
 • koncert - ilustrační obrázek

Orchester Berg
Petr Vrábel – Dirigent

Program: Das Leiden der Jungfrau von Orléans
Stummfilm (1928) mit lebender Musik von B. Kutavičius

Eintrittspreis: 220,- Kč / 8€

Die Projektion des berühmten  Stummfilms von Carl Theodor Dreyer Das Leiden der Jungfrau von Orléans aus dem Jahr 1928 wir durch suggestive neue Musik von einem Komponisten aus Litauen Bronius Kutavič, in Ausführung des Orchesters BERG unter dem Taktstock von Peter Vrábel. Die Musik zum Film ist ein neues Werk, sie entstand im Jahr 2009, in dem die Litauische Stadt Vilnius die Kulturhauptstadt von Europa war. Im Zusammenhang damit wurde bei Bronius Kutavič Musik zu dem großartigem Drama  von Dreyer Das Leiden der Jungfrau von Orléans, das die letzten Augenblicke im Leben der Jungfrau von Orléans zeigt, bestellt.

Die Berühmte Dreyers Bearbeitung der Geschichte über die Jungfrau von Orléans, ist kein typischer historischer Großfilm. Er ist nicht auf der historischen Ebene aufgebaut, wohingegen aber der Zusammenstoß von Fanatismus und Klerikalismus der Richter und die vornehme Schlichtheit des unschuldigen Mädchens, hervorgehoben werden. Die außergewöhnliche Wirkung  des Filmes erreichte er durch die detaillierten Filmaufnahmen. Wirkungsvoll ist auch die fantastische Leistung der Schauspielerin der Hauptrolle Renée Marie Falconetti.

Das Orchester Berg ist ein ausgezeichnetes junges  Orchester, das frischen Wind auf die tschechische Musikszene bringt - es führt für die Zuschauer attraktive und innovative Projekte auf, die sich vorwiegend auf gegenwärtige Musik und die Musik des 20. Jh. spezialisieren, dies Kombiniert mit Theater, Film, Ballett, Pantomime, Videoart, Kunst usw. Das Orchester tritt oft außerhalb traditioneller Säle  auf.

 • koncert - ilustrační obrázek

němý film z roku 1928 s živou hudbou B. Kutavičius

Orchestr Berg
Petr Vrábel - dirigent

Cena vstupenky: 220,- Kč / 8€

Projekci slavného němého filmu Carla Theodora Dreyera Utrpení Panny orleánské z roku 1928 doprovodí sugestivní nová hudba litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse v živém provedení Orchestru BERG pod taktovkou Petera Vrábela. Hudba k filmu je dílem novým. Vznikla v roce 2009, kdy se litevský Vilnius stal Evropským hlavním městem kultury a v rámci četných aktivit spojených s tímto prestižním titulem objednal u Broniuse Kutavičiuse hudbu k Dreyerovu velkolepému dramatu Utrpení Panny orleánské (La passion de Jeanne d’Arc), zpracovávajícímu poslední fázi života Johanky z Arku.

Slavné Dreyerovo zpracování příběhu o Johance z Arku není typickým historickým velkofilmem. Téměř pomíjí historickou rovinu příběhu a naopak vyzdvihuje střet fanatismu a klerikalismu soudců se vznešenou prostotou nevinné dívky. Mimořádného účinku Dreyer dosáhl filmovými záběry detailů. Působivost filmu stojí i na fascinujícím výkonu představitelky hlavní role Renée Marie Falconetti.

Orchestr Berg je špičkové mladé těleso, které přináší svěží vítr na českou hudební scénu – uvádí divácky atraktivní a inovátorské projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod., vystupuje často mimo tradiční sály.

 • koncert - ilustrační obrázek

Program: J. S. Bach - Partita č. 3 E dur, BWV 1005, E. Ysaÿe - Sonáta č. 2, op. 27, S. Prokofjev - Sonáta D dur, op. 115, N. Milstein - Paganiniana

Eintrittspreis: 250Kč / 9€

Der junge tschechische Geiger Josef Špaček etabliert sich schnell als einer der besten Geiger seiner Generation.  Er  arbeitete unter der Leitung  renommierter Pädagogen zum Beispiel Ida Kavafianová und Jaime Lared, die an dem Curtis Musikinstitut in Philadelphia wirken, oder Itzhaka Perlman von der Juilliard School in Newyork. Im Mai 2012 gehörte er unter die Finalisten des internationalen Wettbewerbes der Königin Elisabeth  in Brüssel, im Jahr 2009 gewann er den internationalen Geigenwettbewerb des Michael Hille  in  Neuseeland und im Jahr 2008 besetzte er den dritten Preis  und den Preis der jungen Jury beim internationalem Geigerwettbewerb von Carl Nielsen. In der Gegenwart kombiniert er die erfolgreiche Solokarriere mit der Karriere des Meisters der Tschechischen Philharmonie. Josef Špaček widmet sich auch Konzerten und das auf Europäischen Bühnen (unter anderen auch im Prager Rudolfinum, im Wiener  Konzerthaus oder im Bad Schoß Elmau), so auch in Asien und in den Vereinigten Staaten. In den vergangenen Jahren  trat er als Solist bei der Tschechischen Philharmonie, mit Auslandsgruppen wie Philadelphia Orchestra, Auckland Philharmonie Orchestra, Kansas City Symphony, Queensland Symphony Orchestra oder Orchestre National de Belgique und weiter mit dem Tschechischen Kammerorchester, der Philharmonie Brno (Brünn), mit der Philharmonie von Bohuslav Martinů und mit dem Russischen Kammerorchester auf. Er arbeitete unter anderem mit dem Dirigenten Jiří Bělohlávek, Jakub Hrůša, Christoph Eschenbach, Manfred Honeck, James DePreist, Asher Fisch, Roy Goodman, Eliah Inbal und  Rossen Milanov, zusammen. Josef Špaček nimmt regelmäßig an Musikfestivalen teil. Beim Festival Lípa Musica spielte er hervorragend in Děčín  (Tetschen) im Jahr 2013 beim Abschlusskonzert seinen Solopart aus  Dvořáks Geigenkonzert.

 • koncert - ilustrační obrázek

Program: J. S. Bach - Partita č. 3 E dur, BWV 1005, E. Ysaÿe - Sonáta č. 2, op. 27, S. Prokofjev - Sonáta D dur, op. 115, N. Milstein - Paganiniana

Cena vstupenky: 250Kč / 9€

Na tento koncert jede festivalový autobus. Zaregistrovat se můžete zde.

Mladý český houslista Josef Špaček se rychle etabluje jako jeden z nejlepších houslistů své generace. Pracoval pod vedením renomovaných pedagogů, například Idy Kavafianové a Jaime Lareda působících na Curtisově hudebním institutu ve Filadelfii či Itzhaka Perlmana z newyorské Juilliard School. V květnu roku 2012 se stal jedním z finalistů Mezinárodní soutěže královny Alžběty v Bruselu; v roce 2009 zvítězil v mezinárodní houslové soutěži Michaela Hilla (Nový Zéland) a v roce 2008 získal třetí cenu a cenu mladé poroty na mezinárodní houslové soutěži Carla Nielsena. V současné době kombinuje úspěšnou sólovou dráhu s kariérou koncertního mistra České filharmonie. Josef Špaček se věnuje rovněž recitálům, a to jak na evropských pódiích (mj. v pražském Rudolfinu, vídeňském Konzerthausu či lázních Schloβ Elmau), tak v Asii a ve Spojených státech. V minulých letech vystupoval Josef Špaček sólově například s Českou filharmonií a orchestrem PKF – Prague Philharmonia, se zahraničními tělesy Philadelphia Orchestra, Auckland Philharmonia Orchestra, Kansas City Symphony, Queensland Symphony Orchestra či Orchestre National de Belgique a dále s Českým komorním orchestrem, Brněnskou filharmonií, Filharmonií Bohuslava Martinů a Ruskou komorní filharmonií. Spolupracoval mimo jiné s dirigenty Jiřím Bělohlávkem, Jakubem Hrůšou, Christophem Eschenbachem, Manfredem Honeckem, Jamesem DePreistem, Asherem Fischem, Royem Goodmanem, Eliahu Inbalem a Rossenem Milanovem. Josef Špaček se pravidelně účastní hudebních festivalů. Na festivalu Lípa Musica exceloval v roce 2013 na závěrečném koncertu v Děčíně v sólovém partu Dvořákova houslového koncertu. 

 • koncert - ilustrační obrázek

Jaroslav Tůma - varhany
Adéla Srncová - taneční improvizace

Program:
Gaude sorte tua (Horatius) 
     Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
     ze Sonáty B dur op.65 č. 4:  IV. Allegro maestoso e vivace

Utendum est animis, dum spe calent (Curtius Rufus)
     Jehan Alain (1911-1940)
     ze Třech tanců: I. Joies/Radost

Interludium I
     Petr Eben (1929-2007)
     z cyklu Nedělní hudba: III. Moto ostinato

Rebus angustis animosus atque fortis appare (Horatius)
     Klement Slavicky (1910-1999)
     Ecce homo

Ecce agnus Dei, qui tolit peccata mundi (Johannes 1, 29 – Neues Testament)
     Bedřich Janáček (1920-2007)
     Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld

Interludium II
     Johann Sebastian Bach (1685-1750)
     Duetto in F BWV 803

Diliges proximum tamquam se ipsum (Markus 12,31, Neues Testament)
     Bohuslav Martinu (1890-1959)
     Sonáta pro cembalo (pro varhany upravil Jaroslav Tůma)
     Poco allegro – Poco moderato cantabile – Allegretto

Amor ut lacrima: oculis oritur, in pectus cadit (Publilius Syrus)
     Jesus Guridi (1886-1961)
     z Triptychu Dobrý pastýř: III. El buen Pastor

Fides tua te salvam fecit (Matheus 9, 22, Neues Testament)
     Johann Sebastian Bach
     Fuga g moll BWV 578

Cena vstupenky: 190,- Kč / 7€
 

Netradiční projekt „O víře, naději a lásce aneb Královský nástroj tančí“ spojující hudbu a tanec se zabývá třemi základními atributy křesťanské tradice v moudrostech biblických a antických textů. Barokní varhanní skladby využívá Adéla Srncová pro vlastní choreografii s využitím prvků taneční improvizace. Královský nástroj rozehraje náš přední varhaník Jaroslav Tůma.

Jaroslav Tůma je nositelem prvních cen v soutěžích ve varhanní improvizaci a laureátem řady interpretačních varhanních soutěží. Bohatá koncertní činnost ho zavedla do většiny zemí Evropy včetně Islandu a Turecka, do USA, Kanady, Japonska, Mongolska, Singapuru či Jihoafrické republiky.      V letech 1990 až 1993 uvedl v Praze v jedenadvaceti koncertních programech kompletní Bachovo varhanní dílo. Souborně provedl opakovaně doma i v zahraničí také další velké Bachovy cykly a často uvádí i hudbu českých skladatelů 19. a 20. století.

Tanečnice Adéla Srncová je dcerou Jiřího Srnce, zakladatele Černého divadla a Dany Srncové, tanečnice a herečky a absolventkou Taneční konzervatoře. Od útlého dětství se věnuje baletu v pražském Národním divadle, Černém divadle Jiřího Srnce a jak choreografka působí po celém světě.  Největší vášní je pro Adélu Srncovou taneční improvizace, které se věnuje už od útlého dětství. Má za sebou mnohá sólová taneční vystoupení na hudbu Michaela Kocába, Lucie Bílé, dále pak na živou hudbu v orchestrálních skladbách Juraje Filase, Varhana Orchestroviče Bauera, Sylvie Bodorové ad. Od roku 2013 spolupracuje s Jaroslavem Tůmou, prvotní improvizace v divadle na Zbraslavi se rozvinula v celovečerní koncerty a nyní už mají za sebou četná vystoupení v Čechách, Německu i Estonsku.

21.09.2015 - 17:00 | Česká Lípa, Allerheiligenbasilika
 • koncert - ilustrační obrázek

Jaroslav Tůma – Orgel
Adéla Srncová – Tanzimprovisation 

Program:
Gaude sorte tua (Horatius) 
     Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
     ze Sonáty B dur op.65 č. 4:  IV. Allegro maestoso e vivace

Utendum est animis, dum spe calent (Curtius Rufus)
     Jehan Alain (1911-1940)
     ze Třech tanců: I. Joies/Radost

Interludium I
     Petr Eben (1929-2007)
     z cyklu Nedělní hudba: III. Moto ostinato

Rebus angustis animosus atque fortis appare (Horatius)
     Klement Slavicky (1910-1999)
     Ecce homo

Ecce agnus Dei, qui tolit peccata mundi (Johannes 1, 29 – Neues Testament)
     Bedřich Janáček (1920-2007)
     Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld

Interludium II
     Johann Sebastian Bach (1685-1750)
     Duetto in F BWV 803

Diliges proximum tamquam se ipsum (Markus 12,31, Neues Testament)
     Bohuslav Martinu (1890-1959)
     Sonáta pro cembalo (pro varhany upravil Jaroslav Tůma)
     Poco allegro – Poco moderato cantabile – Allegretto

Amor ut lacrima: oculis oritur, in pectus cadit (Publilius Syrus)
     Jesus Guridi (1886-1961)
     z Triptychu Dobrý pastýř: III. El buen Pastor

Fides tua te salvam fecit (Matheus 9, 22, Neues Testament)
     Johann Sebastian Bach
     Fuga g moll BWV 578

Eintrittspreis: 190,- Kč / 7€

Das nicht traditionelle Projekt, „Über Glauben, Hoffnung und Liebe, oder das königliche Instrument tanzt“, dass Musik und Tanz kombiniert, beschäftig sich mit den drei Grundattributen des Christentums in der Weisheit biblischer und antiker Texte. Barocke Orgelstücke benutzt Adéla Srncová für die eigene Choreographie mit Elementen der Tanzimprovisation.

Jaroslav Tůma ist der Träger der ersten Preise der Wettbewerbe Orgelimprovisation und Laureat von einer Reihe  Orgelwettbewerben. Seine Reiche Konzerttätigkeit brachte ihn in die meisten Länder Europas einschließlich Island und der Türkei, in die USA, nach  Kanada, Japan, in die Mongolei, nach Singapur oder in die Republik Südafrika. In den Jahren 1990 bis 1993 führte er in Prag während einundzwanzig Konzerten das gesamte Werk für die Orgel,  von J.  S. Bach vor. Er führte wiederholt Zuhause und auch im Ausland weitere Bachs umfangreiche Werke auf, oft widmete er sich der Interpretation tschechischer Komponisten des 19. und 20 Jh.

Die Tänzerin Adéla Srncová, ist die Tochter von Jiří Srnec, des Gründers des Schwarzlichttheaters  und von Dana Srncová, der Tänzerin und Schauspielerin und Absolventin des Konservatorium für Tanz. Seit Ihrer Kindheit an widmete sie sich dem Ballett im Prager Nationaltheater, in dem Schwarzlichttheater von Jiří Srnec. Als Choreographin ist sie in der ganzen Welt tätig. Die größte Leidenschaft ist für Adéla Srncová  die Tanzimprovisation, der sie sich schon seit der Kindheit widmet. Sie hat schon viele Solotanzauftritte zur Musik von Michael Kocáb, Lucie Bílá, weiter dann auf orchestrale Musikstücke von Juraj Filas, von Varhan Orchestrovič Bauer, Sylvie Bodor , hinter sich. Ab dem Jahr 2013 arbeitet sie mit Jaroslav Tůma zusammen, seit  der  ersten Improvisation im Theater „Na Zbraslavi“ entfaltete sich diese Zusammenarbeit in eine Reihe von Abendkonzerten und nun hat sie schon viele Auftritte in Tschechien, Deutschland und Estland hinter sich.

 • koncert - ilustrační obrázek

Marek Štryncl - umělecký vedoucí

Program:

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 - 1704):  Sonata a 6 „Die pauern kirchfarrt genandt“
                                                                Adagio - Presto
                                                                Die Pauern Kirchfarrt
                                                                Adagio
                                                                Aria I
                                                                Aria II                                                                                
Heinrich Ignaz Franz Biber:                        Růžencová sonáta – Zvěstování
Anonym:                                                   Sonata a 3                                                               
Heinrich Ignaz Franz Biber:                        Sonata a 4
Carl Rosier (1640-1725):                           Sonata I                               
Johann Heinrich Schmelzer (1623-1680):   Sonata amabilis a 4                                                                                 
Heinrich Ignaz Franz Biber:                        Balletti lamentabili a 4 (A-766)
                                                                Sonata
                                                                Allamanda
                                                                Sarabanda
                                                                Gavotte
                                                                Gigue
                                                                Lamento
Pavel Josef Vejvanovský (1640-1693):      Sonata Laetitiae
Samuel Friedrich Capricornus (1628-1665):Ciaccona
Heinrich Ignaz Franz Biber:                        Sonata a 6

Cena vstupenky: 190,- Kč / 7€

Pro rodiště Jiřího Ignáce Františka Bibera jsme v letošním roce vybrali program, který je věnován jeho skladatelskému odkazu – slavným Růžencovým sonátám, které skladatel zkomponoval v Salcburku. Skladba vznikla v období, kdy byla tzv. růžencová bratrstva ve velké oblibě, avšak není přesně známo, zda ji Biber složil právě na jejich objednávku, či pro arcibiskupa. Napsal je v polovině sedmdesátých let a v krásně vyzdobeném rukopise věnoval arcibiskupovi. Tyto skladby jsou - jak už název říká - napsány na patnáct "tajemství", tedy událostí ze života Panny Marie, nad nimiž člověk rozjímá během modlitby a které jsou rozděleny po pěti do radostného, bolestného a slavného růžence. Sonáty poskytují spoustu podnětů z hlediska kompozičního, hráčského a dokonce i numerologického. Passacaglia pro sólové housle, která celý cyklus uzavírá, je psána na čtyři sestupné tóny, zřejmě citaci písně o strážném anděli. Právem je pokládána za největší skladbu pro sólové housle před Johannem Sebastianem Bachem. Vedĺe Biberova odkazu však koncert nabídne i konfrontaci s tvorbou jehou současníků. Intepretace se ujme festivalovému publiku dobře známý soubor Musica Florea pod vedením Marka Štryncla. 

 • koncert - ilustrační obrázek

Marek Štryncl – Künstlerischer Leiter

Program:

Heinrich Ignaz Franz Biber (1644 - 1704): Sonata a 6 „Die pauern kirchfarrt genandt“
                                                                Adagio - Presto
                                                                Die Pauern Kirchfarrt
                                                                Adagio
                                                                Aria I
                                                                Aria II                                                                                
Heinrich Ignaz Franz Biber:                        Růžencová sonáta – Zvěstování
Anonym:                                                   Sonata a 3                                                               
Heinrich Ignaz Franz Biber:                        Sonata a 4
Carl Rosier (1640-1725):                           Sonata I                               
Johann Heinrich Schmelzer (1623-1680):  Sonata amabilis a 4                                                                                 
Heinrich Ignaz Franz Biber:                        Balletti lamentabili a 4 (A-766)
                                                                 Sonata
                                                                 Allamanda
                                                                 Sarabanda
                                                                 Gavotte
                                                                 Gigue
                                                                 Lamento
Pavel Josef Vejvanovský (1640-1693):       Sonata Laetitiae
Samuel Friedrich Capricornus (1628-1665):Ciaccona
Heinrich Ignaz Franz Biber:                         Sonata a 6

Eintrittspreis: 190,- Kč / 7€

Für den Geburtsort von Ignác František Biber haben wir dieses Jahr ein Programm ausgewählt, dass ganz seinem komponistischen Nachlass gewidmet wird, den bekannten Rosenkranzsonaten, die er in Salzburg komponierte. Das Stück entstand in der Zeit, in der die Rosenkranzbrüderschaften sehr beliebt waren, es ist aber nicht bekannt, ob er sie auf Bestellung einer Brüderschaft oder vom Erzbischof schrieb. Er schrieb sie in der Hälfte der siebziger Jahre und widmete sie in einer schönen verzierten Handschrift dem Erzbischof. Diese Musikstücke sind, wie uns der Name verratet, anhand der fünfzehn Geheimnisse geschrieben, also anhand Ereignissen aus dem Leben der Jungfrau Maria, an die während des Gebetes des Rosenkranzes erinnert wird. Sie sind in fünf Geheimnisse eingeteilt, die  freudenreichen, die schmerzhaften und glorreichen Geheimnisse. Die Sonaten bieten viele Anregungen aus der Sicht der Komposition, des gespielten und sogar auch  aus numerologischer Sicht. Die Passacaglia für die Sologeige, die den ganzen Zyklus abschließt, ist auf vier absteigenden tönen komponiert, wahrscheinlich anhand der Zitation des Liedes zum Schutzengel. Sie wird mit Recht als bestes Werk für die Sologeige vor Johann Sebastian Bach angesehen. Die Interpretation übernimmt das, dem Festivalpublikum, gut bekannte Ensemble  Musica Florea unter Leitung von Mar. Štryncl.

 • koncert - ilustrační obrázek

Pete Cooper – housle
Richard Bolton – kytara, violoncello

Program: Angel's Waltz

Cena vstupenky: 190,- Kč / 7€

Pete Cooper – narozený ve Střední Anglii – fiddle, mandolína, zpěv, a Richard Bolton – violoncello, kytara, zpěv – se jako duo dali dohromady v roce 1999, poté, co se setkali na Setkání fiddlerů v Londýně. Zabývají se tanečními melodiemi, pocházejícími z anglických i jiných lidových tradic, zpívají britské a americké lidové písně a představují zároveň své okouzlující autorské počiny. Objevili se na pódiích ve Warwicku, na Cheltenhamském a Oxforském festivalu, koncertovali a vyučovali na Dartingtonské mezinárodní letní škole, ve Wigmore Hall a Wren Music v Devonu a pravidelně hrávají ve folkových klubech – obzvláště v Islington Folk Clubu, který se stal jejich druhým domovem.

Vystoupení tohoto dua bude založeno průřezově na posledních nahrávkách Angel´s Waltz a Turning point, aktuálně do něj budou zařazeny ukázky irské muziky, anglické lidové hudby, amerického old-time a dalších melodií, vycházejících z Petovy široké publikační a sběratelské činnosti.

 • koncert - ilustrační obrázek

Pete Cooper – Violine
Richard Bolton – Gitarre, Cello

Program: Angel's Waltz

Eintrittspreis: 190,- Kč / 7€

Pete Cooper – in mittel England geboren - Fiddler, Mandoline, Gesang, und Richard Bolton - Violoncello, Gitarre, Gesang - als Duo arbeiten sie ab dem Jahr 1999 zusammen, nachdem sie sich bei dem Treffen der Fiddler  in London trafen. Sie beschäftigen sich mit Tanzmelodien, die aus Englischen und anderer Volksbräuchen  stammen. Sie singen britische und amerikanische Volkslieder und stellen auch ihre   Autorentaten vor. Sie traten auf den Bühnen in Warwick, auf dem Cheltenham und auf dem Oxford Festival auf. Sie Konzertierten und Unterrichteten an der Dartington internationalen Sommerschule, in Wigmore Hall und  Wren Music in Devonu und spielen regelmäßig in Folk- Klubs - besonders im Islington Folk Clubu, der ihre zweite Heimat wurde.

Der Auftritt dieses Duos wird auf den letzten Aufnahmen  Angel´s Waltz und  Turning point  aufgebaut, einbezogen werden Beispiele der irischen Musik, der englischen Volksmusik, des amerikanischen oldtime und weiterer Melodien, die aus der breiten Publikation und Sammler -Tätigkeit von Pete ausgehen.

 • koncert - ilustrační obrázek

Gunter Berger - sbormistr

Program: 
Johann Sebastian Bach, Satz: Rolf Lukowsky: Labt das Herz, ihr holden Saiten
Javier Busto: Salve Regina
György Orbán: Lauda Sion
Maurice Duruflé: Tóta púlchra es
Kurt Bikkembergs: Psalmi Novi  (Nr. 5, Psalm 135: Sing Alleluia`s, sing praise)
John Leavitt: Festival sanctus
Felix Mendelssohn Bartholdy: Hebe deine Augen auf (Terzett aus „Elias“ op. 70)
Nancy Telfer: Sicut Cervus Desiderat
Johann Sebastian Bach: Arie aus der Kantate Nr. 78 „Jesu, der du meine Seele“ BWV 78
Henry Purcell: Sound the trumpet
Französisches Volkslied, Bearb. Rainer Lischka: Au clair de la lune
Thoinot Arbeau: Pavane
Heinrich Werner, Satz: Hans Georg Burghardt: Sah ein Knab ein Röslein stehn
Arr. Ro Ogura: Hotaru koi
Arne Mellnäs: Aglepta
Satz: Volker Hahn: Hab mei Wage vollgelade
Robert Schumann, Satz: Johannes Brahms: Wenn ich ein Vöglein wär
Audrey Snyder: The Wish

Cena vstupenky: 190,- Kč / 7€

Na tento koncert jede festivalový autobus. Zaregistrovat se můžete zde.

Filharmonický dětský sbor z Drážďan byl založen z popudu Kurta Masura v roce 1967 a patří k předním dětským sborům v Německu. Sbor hraje důležitou roli v kulturním životě Drážďan a působí i jako vyslanec v Německu a zahraničí. Sbor je držitelem celé řady prestižních ocenění z mezinárodních soutěží doma i v zahraničí. Koncertně působí ve významných německých metropolích, ale i v Japonsku, Číně, Austrálii, Africe, USA či Spojených arabských emirátech. V Drážďanech sbor pořádá mezinárodní festival dětských pěveckých sborů. Filharmonický dětský sbor se účastní symfonických koncertů, ale vystupuje rovněž samostatně. Repertoár sboru zahrnuje sborová díla od 16. století po současnost, ale zpívá rovněž hudbu lidovou či crossovery. Jeho bohatá nahrávací činnost ukazuje na mnohostranost, stylvoou flexibilitu a široký rozsah sboru.

 • koncert - ilustrační obrázek

Gunter Berger – Chorleiter

Program: 
Johann Sebastian Bach, Satz: Rolf Lukowsky: Labt das Herz, ihr holden Saiten
Javier Busto: Salve Regina
György Orbán: Lauda Sion
Maurice Duruflé: Tóta púlchra es
Kurt Bikkembergs: Psalmi Novi  (Nr. 5, Psalm 135: Sing Alleluia`s, sing praise)
John Leavitt: Festival sanctus
Felix Mendelssohn Bartholdy: Hebe deine Augen auf (Terzett aus „Elias“ op. 70)
Nancy Telfer: Sicut Cervus Desiderat
Johann Sebastian Bach: Arie aus der Kantate Nr. 78 „Jesu, der du meine Seele“ BWV 78
Henry Purcell: Sound the trumpet
Französisches Volkslied, Bearb. Rainer Lischka: Au clair de la lune
Thoinot Arbeau: Pavane
Heinrich Werner, Satz: Hans Georg Burghardt: Sah ein Knab ein Röslein stehn
Arr. Ro Ogura: Hotaru koi
Arne Mellnäs: Aglepta
Satz: Volker Hahn: Hab mei Wage vollgelade
Robert Schumann, Satz: Johannes Brahms: Wenn ich ein Vöglein wär
Audrey Snyder: The Wish

Eintrittspreis: 190,- Kč / 7€

Der Philharmonische Kinderchor Dresden, 1967 auf Anregung von Kurt Masur gegründet, gehört zu den führenden Kinderchören in Deutschland. Er spielt im Dresdner Musikleben und als ihr Botschafter im In- und Ausland eine wichtige Rolle. Hiervon zeugen erste Preise bei zahlreichen nationalen und internationalen Wettbewerben sowie Konzertreisen in die bedeutenden Musikstädte Deutschlands, nach Japan, China, Australien, Afrika, in die USA und in die Vereinigten Arabischen Emirate. In Dresden ist der Kinderchor Gastgeber des Internationalen Kinderchorfestivals. Der Philharmonische Kinderchor wirkt mit bei chorsinfonischen Konzerten und profiliert sich mit eigenen Konzerten. Das Repertoire reicht von Musik des 16. Jahrhunderts bis hin zu zeitgenössischen Chorwerken, die bisweilen vom Kinderchor beauftragt und uraufgeführt wurden; Volkslieder und „Crossover“ gehören ebenfalls dazu. Mehrere CD-Aufnahmen zeugen von der musikalischen Vielseitigkeit und breitgefächerten Stilistik des Philharmonischen Kinderchores.

 • koncert - ilustrační obrázek

Program:
L. van Beethoven: Oktet Es Dur op. 103
W. A. Mozart: Serenáda no. 10  B Dur KV 361 Grand Partita 

Eintrittspreis: 190,- Kč / 7€

Das Philharmonia Octet wurde im Jahr 2007 aus der Initiative von Vilém Veverka und Václav Vonáška gegründet. Ihr Wille war es, ein Ensemble in den die Besten Musiker einer Generation tätig sind, die sich schon beim Studium an der HAMU beeinflusst haben, zu gründen. Sie wollten die heimische traditionelle Interpretation der Musik mit den modernen Europäischen Stilen und Trends konfrontieren. Das Ensemble setzte das Ziel, die tschechische Musikscene zu bereichern, das Repertoire zu erweitern und hauptsächlich den bestehenden Interpretationsstandart weiterzuschieben. Die Interpreten dieses Ensembles sind Laureaten der prestigen internationalen Wettbewerbe, Absolventen eines Auslandsstudiums, oder Mitglieder der besten tschechischen Orchester. Spezifisch ist, dass sich die einzelnen Spieler zielbewusst dem Solospiel widmen, was übrigens ein Kennzeichen der besten Weltensembles dieser Art ist. Den Namen des Ensembles kam man mehrfach Auslegen  einmal die anhand der Bedeutung des  Wortes „Philharmonie“ - Gefallen am Einklang, und nach der zweiten Auslegung anhand des Begriffes „Harmonie“ , der für solche Ensembles seit der Zeit des Klassizismus benutzt wird. Das Philharmonia Octet ist ein oft aufgesuchtes Ensemble nicht nur auf      tschechischen Bühnen, es etabliert sich auch erfolgreich im Ausland.

 • koncert - ilustrační obrázek

Program:
L. van Beethoven: Oktet Es Dur op. 103
W. A. Mozart: Serenáda no. 10  B Dur KV 361 Grand Partita (pro 12 dechových nástrojů a kontrabas )

Cena vstupenky: 190,- Kč / 7€

PhilHarmonia Octet byl založen v roce 2007, z iniciativy Viléma Veverky a Václava Vonáška. Jejich záměrem bylo vytvořit sdružení nejlepších českých hráčů jedné generace, (kteří se v mnohém ovlivňovali již během studia na HAMU), respektive konfrontovat domácí hudebně interpretační tradici s moderními evropskými styly a trendy. Cílem souboru je obohacení české hudební scény, rozšíření repertoáru a zejména pak posunutí stávajícího interpretačního standardu. Interpreti tohoto ansámblu jsou laureáty prestižních mezinárodních soutěží, absolventy zahraničního studia, respektive členové předních českých orchestrů. Pro soubor je dále specifické, že se jednotliví hráči cíleně věnují sólové hře, což je ostatně příznačné pro nejlepší světové ansámbly tohoto druhu. Název souboru lze chápat dvojím způsobem: původním významem slova „filharmonie“ - záliba v souzvuku, a pojmem „harmonie“, používaný pro tento druh souborů od doby klasicismu. PhilHarmonia Octet je vyhledávaným dechovým ansámblem nejen na českých koncertních pódiích, zároveň se úspěšně etabluje i v zahraničí.   

 • koncert - ilustrační obrázek

Vojtěch Semerád - umělecký vedoucí
Hana Blažíková - soprán
Barbora Kabátková - soprán
Vojtěch Semerád - tenor, um. vedoucí
Tomáš Lajtkep - baryton
Jaromír Nosek – bas
a
Jan Krejča – teorba
Barbara Maria Willi – cembalo

Program: 

Claudio Monteverdi
Madrigaly

Lamento d‘Arianna
*
Cruda Amarilli
O Mirtillo, Mirtill'anima mia
Amor se giusto sei
*
Lamento della Ninfa
*
Non partir ritrosetta
Bel pastor
*
Zefiro torna

Cena vstupenky: 220,- Kč / 8€

Na tento koncert jede festivalový autobus. Zaregistrovat se můžete zde.

Madrigaly Claudia Monteverdiho zaujímají v historii hudby nezastupitelné místo. Jejich nejčastějším tématem je, jak tehdy jinak, tragická láska. Počínaje šestou knihou začíná autor využívat koncertantní styl, stile concertato s doprovodem hudebních nástrojů, který nese prvky dramatické akce a vytváří tak pomyslný předěl mezi pozdní renesancí a raným barokem. Zvláště důležitá je v tomto ohledu osmá kniha madrigalů nazvaná autorem Madrigaly válečné a milostné z něhož je slavné Lamento della Ninfa. Podle dobových svědectví síla tragičnosti skladby dojala posluchače k slzám.

O totéž se svou interpretací pokusí i Cappella Mariana, komorní vokální soubor, který se specializuje na interpretaci středověkého vícehlasu, renesanční polyfonie a vokálních děl raného baroka. Vystoupení ansámblu se setkala s nadšeným přijetím publika, kritika cení především expresivitu projevu a citlivý přístup k práci s textem. Cappella Mariana vznikla v roce 2008 a jako jeden z mála domácích vokálních souborů se zaměřuje na uvádění pozapomenutých děl vrcholné vokální polyfonie z oblasti italské, vlámské či anglické renesance. Členy souboru jsou mezinárodně renomovaní pěvci, kteří pravidelně spolupracují se souborem Collegium Marianum a vystupují na prestižních evropských festivalech. Ansámbl působí pod uměleckým vedením Vojtěcha Semeráda, který po ukončení studií na Univerzitě Karlově v Praze a Conservatoire national supérieur v Paříži pokračuje na papežském institutu Musica Sacra v Římě.

30.09.2015 - 17:00 | Doksy, Schloss Doksy
 • koncert - ilustrační obrázek

Vojtěch Semerád – Künstlerischer Leiter

Program: C. Monteverdi: Das sechste Madrigalbuch

Eintrittspreis: 220,- Kč / 8€

Die Madrigale von Claudio Monteverdi  haben in der Musikgeschichte eine unvertretbare  Stelle. Die meisten handeln, wie damals üblich war, über unglückliche Liebe. Ab dem sechsten Buch beginnt der Autor den Konzertstil zu nutzen, Stile Concertato mit Begleitung von Musikinstrumenten, der Zeichen der dramatischen Aktion trägt. Dieses Buch bildet so einen imaginären Unterschied  zwischen der Spätrenaissance und dem Frühbarock. Lamento Arianny Monteverdi vertonte sie Mehrmals und in diesem Programm werden sie als Madrigal vorgeführt. Laut Zeugnissen aus der Zeit der Entstehung bewegte die starke Tragik des Stückes die Menschen zu Tränen.

Darum  bemüht sich auch mit Ihrer Interpretation die Cappella Mariana, die Kammervokalgruppe, die sich auf mehrstimmigen Gesang, Renaissancepolyfonien und Vokalwerke des Frühbarocks  spezialisiert. Die Auftritte des Ensembles werden vom Publikum mit Begeisterung angenommen, die Kritik schätzt vor allem die Expressivität und die sensible Bearbeitung des Textes. Das Ensemble Cappella Mariana entstand  im Jahr 2008, als eine der wenigen heimischen Vokalgruppen beschäftigt sie sich mit der Aufführung fast vergessener Werke der Vokalpolyfonie aus dem italienischen und  flämischen Bereich aus der Zeit der Renaissance. Die Mittglieder des Ensembles sind international bekannte Sänger, die regelmäßig mit dem Ensemble Collegium Mariana zusammenarbeiten und bei prestigen europäischen Festivals auftreten. Das Ensemble  wirkt unter künstlerischer Leitung von Vojtěch Semerád, der nach dem Studium an der Karlsuniversität in Prag und des Conservatoire national supérieur in Paris weiter an dem Papst Institut Musica Sacra in Rom sein Studium fortsetzt.

02.10.2015 - 17:00 | Zahrádky, Kirche der hl.Barbara
 • koncert - ilustrační obrázek

Jana Semerádová  – Barockflöten
Barbara Maria Willi – Cemballo

Program: Bach, Couperin, Vodička, Umstatt

Cena vstupenky: 200,- Kč / 7€

Die ätherische Flötistin Jana Semerádová muss dem Festivalpublikum nicht vorgestellt werden. Die Laureatin internationaler Wettbewerbe in Magdeburg und München ist nicht nur eine Solistin, aber auch die künstlerische Leiterin des Ensembles Collegium Marianum, die Dramaturgin der Konzertreihe „Barocker Frühabend“ und des internationalen Festivals „Sommerfest der alten Musik“. Sie beschäftigt sich intensiv mit Forschungen in tschechischen sowie ausländischen Archiven, mit dem Studium der barocken Gestik, Deklamation und Tanz. Sie tritt auf berühmten europäischen Bühnen auf (z. B.:  Bachfest Leipzig, Mitte Europa, Musikfestspiele Potsdam, Centre de Musique Baroque de Versailles, Festival de Sablé, Innsbrucker Festwochen, Pražské jaro (Prager Frühling), Tage Alter Musik Regensburg, Vantaa Baroque, im Konzerthaus in Wien und Berlin, Palau de Música Barcelona). Als Solistin arbeitete sie mit Magdalena Kožená, Sergio Azzolini, Enric Onofrim und mit der  Batzdorfer Hofkapelle, Ars Antiqua Austria oder  modern_times1800, zusammen. Jana Semerádová wird von einer, nicht weniger bekannten Cembalistin deutscher Herkunft Barbara Maria Willi begleitet. Sie studierte an vier Hochschulen (Freiburg, Strasbourg, Salzburg, Brno), nun ist sie schon selbst Professorin und das an der Janáček Akadimie der musischen Künste in Brünn, wo sie im Jahr 2014 eine neue Abteilung der Alten Musik gründete, die sie in der Gegenwart leitet. Als Spezialistin auf historische Tasteninstrumente (Cembalo, Hammerklavier, Orgel) arbeitet sie mit den vorderen Personen im Bereich der Kunst und tritt auf bedeutenden Bühnen auf (Rudolfinum, Concertgebouw Utrecht, Konzerthaus Wien). Neben dem ist Barbara Maria Willi Mitglied der Jury bei internationalen Wettbewerben und Dramaturgin eigener Konzertreihen.

 • koncert - ilustrační obrázek

Jana Semerádová - barokní flétny
Barbara Maria Willi - cemballo

Program: Bach, Couperin, Vodička, Umstatt

Cena vstupenky: 200,- Kč / 7€
 

Éterickou flétnistku Janu Semerádovou netřeba festivalovému publiku představovat. Tato laureátka mezinárodních soutěží v Magdeburku a Mnichově je nejen sólistkou, ale také uměleckou vedoucí souboru Collegium Marianum, dramaturgyní koncertního cyklu Barokní podvečery a mezinárodního festivalu Letní slavnosti staré hudby. Věnuje se intenzivní badatelské činnosti v českých a zahraničních archivech a studiu barokní gestiky, deklamace a tance. Jana Semerádová vystupuje na významných evropských pódiích (např. Bachfest Leipzig, Mitte Europa, Musikfestspiele Potsdam, Centre de Musique Baroque de Versailles, Festival de Sablé, Innsbrucker Festwochen, Pražské jaro, Tage Alter Musik Regensburg, Vantaa Baroque, Konzerthaus ve Vídni a Berlíně, Palau de Música Barcelona). Jako sólistka spolupracovala s Magdalenou Koženou, Sergiem Azzolinim, Enricem Onofrim a pravidelně účinkuje se soubory Akademie für Alte Musik Berlin, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Batzdorfer Hofkapelle, Ars Antiqua Austria nebo modern_times1800.

Janu Semerádovou doprovodí neméně úspěšná cembalistka německého původu Barbara Maria Willi. Ta vystudovala čtyři vysoké školy (Freiburg, Strasbourg, Salzburg, Brno) a nyní už je sama profesorkou, a to na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde založila v roce 2014 nové oddělení staré hudby, které v současné době řídí. Jako specialistka na historické klávesové nástroje (cembalo, hammerclavier, varhany) spolupracuje s předními uměleckými osobnostmi a vystupuje na významných pódiích (Rudolfinum, Concertgebouw Utrecht, Konzerthaus Wien). Vedle toho Barbara Maria Willi zasedá v mezinárodních soutěžích a je dramaturgyní vlastních koncertních cyklů.

 

03.10.2015 - 17:00 | Großschönau - Evangelisch-Lutherische Kirche
 • koncert - ilustrační obrázek

Irena Chřibkoá - Orgel
Roman Janál - bariton

Program:
J. S. Bach: Piece d´orgue a 5. avec La Pedalle continu BWV 572
M. Reger: Zwölf geistliche Lieder, op. 137 – výběr
A. Guilmant: Priere et berceuse, op. 27
J. Brahms: Vier ernste Gesänge, op. 121
J. Weinberger: Dedications
A. Dvořák: Biblické písně, op. 99
J. Bonnet: Variations de concert, op. 1

Eintrittspreis: 250,- Kč / 9€

Ein buntes Programm ab dem Barock bis zu Werken aus der Gegenwart stellt Irena Chřibková bei ihrem Konzert in Großschönau,  auf ein neues Instrument, in der evangelisch-lutherischen Kirche, gemeinsam mit dem Baryton Roman Janál, vor. Irena Chřibková ist Organistin und Kantorin in der Basilika des Hl. Jacobus in der Prager Altstadt. Chřibková studierte an dem Konservatorium in Kroměříž bei Karel Pokora, an der Prage AMU bei Professor Milan Šlechta (1980 -  1886) und in Frankreich bei Susan Landale (1985). Das erfolgreiche Absolvieren einiger Interpretenwettbewerbe fing ihre Konzerkariere an. Sie trat bei vielen Rezitalen in allen Ländern Europas auf, in Japan, Russland, Israel und in den USA. Sie arbeitet auch mit den Vorderen Instrumentalisten und Sängern bei Kammer, Chor und Orchestralkonzerten. Ihr breites  Repertoire  enthält Stücke ab dem Barock bis zur Gegenwart. Sie ist eine gesuchte Interpretin französischer Orgelliteratur im ganzen Umfang, so wie der tschechischen Orgelwerke und in der nicht letzten Reihe der Werke von J. S. Bach. Eine besondere Aufmerksamkeit widmet sie der Musik von Peter Eben. In ihrem Repertoire ist fast sein ganzes Werk, für die Orgel. Direkt für I. Chřibková komponierte der Komponist Jiří Templ einige Stücke.

Der Baryton Roman Janál absolvierte nach dem Studium, des Faches Geige, am Konservatorium in Pilsen im Jahr 1985 das Fach Gesang, an der Musikakademie in Sofia. Nach einem erfolgreichen Debüt in der Staatsoper in Prag, wurde er hier im Jahr 1995 als Solist engagiert. Im Jahr 1995 wurde er auch der Gewinner des 30. internationalen Musikwettbewerbes von Antonín Dvořák in Karlsbad und ab diesem Jahr wirkt er auch als Pädagoge am Prager Konservatorium. Ab dem Jahr 1997 war er Solist, ab dem Jahr 2002 dann dauerhaft Gast in der Oper des Nationaltheaters in Prag, wo er viele Rollen des heimischen sowie ausländischen Repertoires einstudierte. Er arbeitet regelmäßig mit bedeutenden Orchestern, wie  mit der Tschechischen Philharmonie, mit dem Symphonische Orchester der Hauptstadt Prag FOK und dem Prager Kammerorchester, zusammen. Unter der Leitung des Dirigenten Jiří Bělohlávek trug er mit dem BBC Orchester in London den Solopart in der Feldmesse von Bohuslav  Martinů und in Otvírání studánek (The Opening of the Springs) vor.

 • koncert - ilustrační obrázek

Irena Chřibkoá - varhany
Roman Janál - baryton

Program:
J. S. Bach: Piece d´orgue a 5. avec La Pedalle continu BWV 572
M. Reger: Zwölf geistliche Lieder, op. 137 – výběr
A. Guilmant: Priere et berceuse, op. 27
J. Brahms: Vier ernste Gesänge, op. 121
J. Weinberger: Dedications
A. Dvořák: Biblické písně, op. 99
J. Bonnet: Variations de concert, op. 1

Cena vstupenky: 250,- Kč / 9€

Na tento koncert jede festivalový autobus. Zaregistrovat se můžete zde.

Barvitý program od barokní hudby až po díla soudobá představí na koncertu v německém Grossschönau na nový nástroj v místním Evangelicko-lutheránském kostele varhanice Irena Chřibková společně s barytonistou Romanem Janálem.

Irena Chřibková je varhanicí a ředitelkou kůru baziliky sv. Jakuba na Starém Městě pražském. Chřibková studovala varhany na kroměřížské konzervatoři u Karla Pokory, na pražské AMU u prof. Milana Šlechty (1980-1986) a ve Francii u Susan Landale (1985). Úspěšné absolvování několika interpretačních soutěží odstartovalo její koncertní kariéru. Vystoupila na mnoha sólových recitálech ve všech zemích Evropy, v Japonsku, Rusku, Izraeli a ve Spojených státech amerických. Spolupracuje také s předními instrumentalisty a zpěváky při komorních, sborových a orchestrálních koncertech. Její široký repertoár zahrnuje skladby od raného baroka po soudobá díla. Je především vyhledávanou interpretkou francouzské varhanní literatury v celém rozsahu, jakož i české varhanní tvorby a v neposlední řadě skladeb J. S. Bacha. Zvláštní zájem věnuje hudbě Petra Ebena. Ve svém repertoáru má takřka celé jeho varhanní dílo. Přímo pro I. Chřibkovou pak napsal několik skladeb skladatel Jiří Teml.  

Barytonista Roman Janál po ukončení studia hry na housle na konzervatoři v Plzni v roce 1985 absolvoval zpěv na Hudební akademii v Sofii. Po úspěšném debutu ve Státní opeře Praha zde byl v roce 1995 angažován jako sólista. V roce 1995 se také stal absolutním vítězem 30. mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech a od téhož roku působí jako pěvecký pedagog na Pražské konzervatoři. Od roku 1997 byl sólistou, od roku 2002 pak je stálým hostem Opery Národního divadla, kde nastudoval mnoho rolí domácího i světového repertoáru. Pravidelně spolupracuje s významnými orchestry, jakými jsou Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK a Pražský komorní orchestr. Pod vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka přednesl s BBC Orchestra v Londýně sólový part v Martinů Polní mši a Otvírání studánek. 

 • koncert - ilustrační obrázek

slavnostní koncert festivalu k ukončení Mezinárodního sklářského sympozia (IGS) 2015

Program: Čas holin

Cena vstupenky: 250,- Kč / 9€

V roce 2014 vydali Bratři Ebenové nové album Čas holin a zároveň oslavili 30 let od vydání prvního alba „Malé písně do tmy“ (1984).  Toto album obsahuje 13 nových skladeb. Autorem všech (hudby i textu) je Marek Eben. Výjimku tvoří Sbohem a šáteček, zhudebněná báseň Vítězslava Nezvala a skladba Routa napsaná na motivy W. Shakespeara. Kapela je již od roku 2002, kdy nahrávala album Já na tom dělám, funguje v neměnné sestavě. Kromě Marka, Kryštofa a Davida Ebenových kapelu tvoří Pavel Skála (kytary), Jiří Veselý (baskytary, akordeon), Jiří Zelenka (bicí a perkuse) a Jaromír Honzák (kontrabas). Nový koncertní program je z významné části postaven na repertoáru nového alba. Během koncertu však dojde i na zásadní skladby z předchozích alb. 30. výročí vydání prvního alba bylo zároveň impulsem k „oprášení“ několika skladeb z raného folkového období a i ty v programu zazní.

04.10.2015 - 15:00 | Nový Bor, Stadttheater
 • koncert - ilustrační obrázek

feierliches Konzert im Rahmen des Festivals, Beendung des Internationalen Glassymposions 2015

Programm: Čas holin

Eintrittspreis: 250,- Kč / 9€

Im Jahr 2014 haben die Brüder Eben ein neues Album „ Čas holin“ herausgegeben und zugleich feierten sie 30 Jahre seit dem Herausgeben des Ersten Albums „Malé písně do tmy“ (Kleine Lieder  in die Finsterniss) (1984). Dieses Album beinhaltet 13 neue Musikstücke. Autor der Musik und des Textes ist Marek Eben. Die Ausnahme ist nur Sbohem und Šáteček, vertonte Gedichte von Vítězslav Nezval und das Stück Routa das auf Shakespears Motive geschrieben ist. Die Mittglieder der Musikgruppe sind schon seit dem Jahr 2002, als sie das Album „Já na tom dělám“ aufnahm, gleich. Die Mitglieder sind außer Marek, Kryštof und David Eben noch Pavel Skála (Gitarre), Jiří Veselý (Bassgitarre, Akkordeon), Jiří Zelenka (Schlagzeug, Perkusion) und Jaomír Honzák ( Kontrabass). Das neue Konzertprogramm ist vom größten Teil auf dem Repertoire von dem neuen Album aufgebaut. Während des Konzertes werden aber auch die wichtigsten Stücke der früheren Alben zuhören sein. Das 30. Jubiläum war ein Impuls für dass „Abstauben“,  einiger Musikstücke aus den frühen Folk -Zeitabschnitt, die beim Konzert auch erklingen.

 • koncert - ilustrační obrázek

Nicolas Altstaedt - violoncello

Program: 
J. S. Bach: Suita pro violoncello č. 5 BWV 1011
B. Britten: Suita pro violoncello č. 3 Op. 87
J. S. Bach: Suita pro violoncello č. 1 BWV 1007
H. Dutilleux: 3 Strophes
J. S. Bach: Suita pro violoncello č.3 BWV 1009 

Cena vstupenky: 250,- Kč / 9€

Na tento koncert jede festivalový autobus. Zaregistrovat se můžete zde.

Německo-francouzský cellista je univerzálním umělcem, který je doma jak ve hře na dobový nástroj, klasickém repertoáru, tak v soudobé hudby. Nicolas byl jedním z posledních žáků Borise Pergamenščikova v Berlíně, kde posléze pokračoval ve studiích u Eberharda Feltze. Po vítězství v několika mezinárodních soutěžích a zisku stipendia Borlettu Buitoniho v roce 2009 získal v roce 2010 také cenu Credit Suisse Young Artist, jejíž součástí byl i koncert s Vídeňskou filharmonií řízenou Gustavem Dudamelem na Lucernském festivalu. V letech 2010-2012 působil jako BBC New Generation Artist a debutoval společně s orchestry BBC na Proms a ve Wigmore Hall. K jeho nejvýznamnějším koncertním úspěchům patří spolupráce s Tonhalle Orchestra Zurich, Tchaikovsky Symphony Orchestra, Tapiola Sinfonietta, Simon Bolivar Orchestra, Radio Symphony Orchestras Berlin, Stuttgart and Helsinki, Melbourne- and New Zealand Symphony Orchestras, Bamberger Symphoniker, and the Munich, Zurich and Stuttgart Chamber Orchestras včetně dirigentů jako Vladimir Fedoseyev, Sir Neville Marriner, Sir Roger Norrington, Sir Andrew Davis, Mario Venzago, Andrej Boreyko, Vassily Sinaisky, Adam Fischer, Dennis Russell Davies and Alexander Shelley. V sezóně 2013/2014 vystoupil s Vídeňskými symfoniky a Neem Järvim ve vídeňském Konzerthausu se Šostakovičovým prvním koncertem a s Tokijským metropolitním orchestrem v Suntory Hall (Dvořákův koncert) a s Českou filharmonií pod vedením Davida Zinmana v Rudolfinu (Schumannův koncert). Dále vystoupil společně s Orchestra della Svizzera Italiana a Vladimirem Ashkenazym (Waltonův koncert), Netherlands Philharmonic a Markem Wigglesworthem v  Concertgebouwu v Amsterdamu, s l'Orchestra Symphonique de Québec a Alexanderem Shelleym, Frankfurt Radio Symphony a André de Ridderem (německá premiéra Cellového koncertu Nica Muhlyho), Andreou Marconem a jeho Orchestrem La Cetra na dobové nástroje (Caldara) a jako hostující umělec na Zermatt Festivalu spolu s Berlin Philharmonic's Scharoun Ensemble. Nicolas bude debutovat s Kolínskou filharmonií s díly Haydna a C. P. E. Bacha na dobový nástroj spolu s Johnathanem Cohenem a jeho ansámblem Arcangelo na Menuhinově festivalu Gstaad s Patricií Kopatchinskajou a Fazilem Sayem na Amsterdam Cellobiennale. Vrátí se rovněž k BBC Symphony Orchestra do Barbican Hall, k Auckland Philharmonic a Real Filharmonia de Galicia v New Yorku. Spolupracuje také s orchestrem Kremerata Baltica, Cameratou Bern a Pekkem Kuusisto. Altstaedt bude řídit rovněž několik koncertů v Musikkolegiu Winterthur.

Nicolas se hojně věnuje soudobé hudbě a spolupracuje se skladateli, jako Sofia Gubaidulina, Matthias Pintscher, Thomas Adés nebo Jörg Widmann. Na svém kontě má švýcarskou premiéru díla G. F. F. Haase, Dvojkoncertu G. Kurtága v Budapešti nebo britskou premiéru Wolfganga Rihmse v  Huddersfieldu. Altstaedt uvedem také světovou premiéru día Fazila Saye – Cellový koncert v Istanbulu. Nicolasovými pravidelnými komorními spoluhráči jsou Alexander Lonquich, Vilde Frang, Barnabás Kelemen, Pekka Kuusisto, Antoine Tamestit, Jonathan Cohen nebo Quatuor Ébène. Nicolas hostuje u Chamber Music Society Lincoln Center New York a na festivalech Salzburg Mozart a Summer Festivals, Utrecht, Stavanger, Delft, Ainola, Jerusalem a Kaposvár. V roce 2012 byl Nicolas vybrán Gidonem Kremerem, aby se stal jeho nástupcem jako nový umělcký ředitel Komorního hudebního festivalu Lockenhaus. Altstaedt vystupuje také na scénách, jakými jsou Mozarteum Salzburg, Wiener Konzerthaus, Musikverein Graz a  Concertgebouw Amsterdam.

 • koncert - ilustrační obrázek

Nicolas Altstaedt - Cello

Programm: 
J. S. Bach: Suita pro violoncello č. 5 BWV 1011
B. Britten: Suita pro violoncello č. 3 Op. 87
J. S. Bach: Suita pro violoncello č. 1 BWV 1007
H. Dutilleux: 3 Strophes
J. S. Bach: Suita pro violoncello č.3 BWV 1009 

Eintrittspreis: 250,- Kč / 9€

Der deutsch-französische Cellist Nicolas Altstaedt ist ein vielseitiger Musiker, dessen künstlerischer Bogen sich von der historischen Aufführungspraxis über das klassische Cello Repertoire bis zur Auftragsvergabe neuer Werke erspannt. Er gehört zu den letzten Schülern Boris Pergamenschikows in Berlin, wo er sein Studium bei Eberhard Feltz abschloss. Nach etlichen ersten Preisen bei internationalen Wettbewerben und einem Fellowship der Borletti Buitoni Stiftung wurde Nicolas Altstaedt mit dem Credit Suisse Young Artist Award 2010 ausgezeichnet, welcher mit seinem Debut mit den Wiener Philharmonikern unter Gustavo Dudamel beim Lucerne Festival verbunden war. Als „BBC New Generation Artist“ (2010-2012) spielte er mit allen BBC Orchestern, bei den Proms und in der Wigmore Hall. Bisherige Höhepunkte waren u.a. Auftritte mit dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Tchaikovsky Symphony Orchestra, der Tapiola Sinfonietta, dem Simon Bolivar Orchester, den Rundfunkorchestern Berlin, Stuttgart und Helsinki, New Zealand und Melbourne Symphony Orchestra, den Bamberger Symphonikern, dem Züricher, Münchener und Stuttgarter Kammerorchester unter Dirigenten wie Vladimir Fedosseev, Sir Neville Marriner, Sir Roger Norrington, Sir Andrew Davis, Mario Venzago, Andrej Boreyko, Vassily Sinaisky, Adam Fischer, Dennis Russell Davies und Alexander Shelley. 2013/2014 spielt Nicolas Altstaedt mit den Wiener Symphonikern und Neeme Järvi im Konzerthaus Wien (Schostakowitsch Nr. 1), dem Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra in der Suntory Hall (Dvorák), der Tschechischen Philharmonie und David Zinman im Rudolfinum Prag (Schumann), dem Orchestra della Svizzera Italiana mit Vladimir Ashkenazy (Walton), dem Netherlands Philharmonic Orchestra und Mark Wigglesworth im Concertgebouw Amsterdam, dem Orchestre Symphonique de Québec und Alexander Shelley, dem HR-Sinfonieorchester und André de Ridder (deutsche Erstaufführung von Nico Muhly’s Cellokonzert), mit Andrea Marcon und seinem La Cetra Barockorchester auf historischen Instrumenten (Caldara) und als Gast beim Zermatt Festival mit dem Scharoun Ensemble Berlin. 2014/2015 wird er sein Debut in der Kölner Philharmonie zusammen mit Jonathan Cohen und dessen Ensemble „Arcangelo“ (Haydn, C.P.E. Bach), beim Menuhin Festival Gstaad mit Patricia Kopatchinskaja und Fazil Say und bei der Cellobiennale Amsterdam geben. Er kehrt zurück zum BBC Symphony Orchestra im Barbican, dem Auckland Philharmonic Orchestra und der Real Filharmonía de Galicia und in die Alice Tully Hall New York. Mit der Kremerata Baltica, der Camerata Bern und Pekka Kuusisto gibt er Konzerte, bei denen er das gesamte Programm leitet. Zu seinen regelmäßigen Kammermusikpartnern gehören Alexander Lonquich, Vilde Frang, Barnabás Kelemen, Pekka Kuusisto Antoine Tamestit, Jonathan Cohen und das Quatuor Ebène. Er ist Guest Artist der Chamber Music Society of Lincoln Center New York und zu Gast bei Festivals wie der Mozartwoche und den Festspielen Salzburg, Utrecht, Stavanger, Delft, Ainola, Jerusalem und Kaposvár. 2012 wurde ihm auf Vorschlag von Gidon Kremer die künstlerische Leitung des Lockenhaus Kammermusikfestes anvertraut, das seit dem auch mit eigenen Besetzungen und Programmen z.B. im Salzburger Mozarteum, Wiener Konzerthaus, Musikverein Graz und dem Concertgebouw Amsterdam auftritt. Seine Aufnahme der beiden Haydn Konzerte mit der Kammerakademie Potsdam, der Konzerte von Schumann, Tschaikowsky und Gulda für das Label Claves und eine Weltersteinspielung von Werken von Wilhelm Killmayer (mit José Gallardo) wurden von der Fachpresse international mit großer Aufmerksamkeit und Lob aufgenommen. 2013 erschien die CD mit Gambensonaten von Bach (mit Jonathan Cohen); eine nächste Veröffentlichung wird das Ligeti Konzert mit dem Pluralensemble Madrid und Fabián Panisello sein (NEOS). Nicolas Altstaedt spielt ein Violoncello von Giulio Cesare Gigli aus Rom (ca. 1770) sowie ein Cello von Robert König (2012).

 • koncert - ilustrační obrázek

Programm: W.A.Mozart, P.Hindemith, C.Nielsen

Eintrittspreis: 190,- Kč / 7€
 
Das Belfiato Quintett besteht aus Studenten der Prager Musikakademie und wurde von den Mitgliedern noch am Prager Konservatorium im Jahr 2005 gegruendet. Die Mitglieder sind Musiker in den fuehrenden Orchestern der Tschechischen Republik wie Tschechische Philharmonie, Prague Philharmonia, Prager Symphoniker und Prager Rundfunkorchester und arbeiten mit dem Gustav Mahler Orchester, Junges Klangforum Mitte Europa und dem CEI Youth Orchestra zusammen. Von 2007 bis 2009 leitete der Solofagottist der Tschechischen Philharmonie Ondrej Roskovec das Ensemble. Zum jetzigen Zeitpunkt arbeitet das Ensemble unter anderem mit Stepan Koutnik und Gottfried Pokorny zusammen. Das Belfiato Quintett erhielt im Jahr 2010 den 1. Preis des Antonin Rejcha Wettbewerb (Oesterreich) und ein Jahr spaeter den 3. Preis beim internationalen Henri Tomasi Wettbewerb in Marseille bei welchem das Ensemble den Sonderpreis fuer die beste Interpretation des Stueckes Cinq danse sacree et Profane erhielt. Das Ensemble ist in Tschechien sowie im Ausland praesent und wurde in der Verangenheit in die Saison der Tschechieschen Philharmonie, der Prager Symphoniker und der Prague Philharmonia eingeladen. Neben der Zusammenarbeit mit dem Afflatus Quintet hat das Belfiato Quintet mit der beruehmten Mezzosopranistin Dagmar Peckova zusammengearbeitet. Die Mitglieder des Ensembles sind Preistraeger bekannter Wettbewerbe wie Prager Fruehling, Concertino Praga, Concorso internazionale Frederico II. di Svevia und Yamaha Foundation competition London. Das Ensemble nahm an Meisterkursen in Wien und Weimar teil.
 

 • koncert - ilustrační obrázek

Program: 
W.A.Mozart - Predehra k opere Kouzelná flétna (úpr. pro dechový kvintet)
P.Hindemith - Kleine Kammermusik
C.Nielsen - Dechový kvintet

Cena vstupenky: 190,- Kč / 7€

Komorní soubor Belfiato Quintet tvoří studenti hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze. Vznikl v roce 2005 ze studentů Pražské konzervatoře a hudebních tříd Gymnázia Jana Nerudy v Praze. Belfiato Quintet získal v roce 2010 1. cenu na soutěži Antonína Rejchy v rakouském Payerbachu a o rok později obdržel 3. cenu na mezinárodní soutěži dechových kvintetů 6th  Henri Tomasi Competition v Marseille (Francie). Členové mladého ansámblu přišli s cenami z různých soutěží, mimo jiné z Pražského jara, Concertino Praga, Concorso internazionale Frederico II. di Svevia, Yamaha Foundation, ze soutěže v Lodži nebo ze soutěžního klání českých konzervatoří. Společně se pravidelně zúčastňují prestižních mistrovských kurzů doma i v zahraničí. Působí v předních českých orchestrech (Česká filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK) a v minulosti byli zváni ke spolupráci se studentskými tělesy např. Gustav Mahler Jugend Orchestra, European Union Youth Orchestra, Junges Klangforum Mitte Europa, CEI Youth Orchestra.  Soubor úspěšně vystupuje v Čechách i v zahraničí. 

 

 • koncert - ilustrační obrázek

Oliver Lakota - trubka
Pavel Svoboda - varhany
 

Program: 
Henry Purcell - Trumpet Tune
Dietrich Buxtehude - Preludium g moll
Johann Sebastian Bach / Antonio Vivaldi - Koncert D dur BWV 972
- I. Allegro
II. Larghetto
III. Allegro
Georg Muffat - Toccata (Apparatus musico–organisticus)
Georg Friedrich Händel - Suita D dur
Johann Pachelbel - Partita “Was Gott tut, das ist wohlgetan“
Marc-Antoine Charpentier - Te Deum – Preludium

Cena vstupenky: 190,- Kč / 7€

Na tento koncert jede festivalový autobus. Zaregistrovat se můžete zde.

Trumpetista Oliver Lakota se narodil v Passau. Studoval na Univerzitě Antona Brucknera v Linci a posléze u Bo Nilssona v Malmö ve Švédsku. V průběhu studií vystupoval na mnoha koncertech a podílel se rovněž na programu University of the Arts v Brémách se známým barokním virtuózem Otto Sauberem. Ve svém domovském Passau vystoupil poprvé jako sólista v rámci festivalu European Weeks Passau spolu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu Plzeň. Od r. 2001 intenzivně sólově koncertuje v Německu, Itálii, Francii, Rakousku, Španělsku, Rumunsku, Srbsku, Mexiku, Japonsku a v Turecku. Vystupuje s mnoha významnými orchestry, jako jsou kupř. Symfonický orchestr Českého rozhlasu Plzeň, Orquesta Sinfonica del Estado de México, slavný orchestr Cappella Istropolitana, Camerata Wratislavia, Philharmonic Orchestras of Oradea a Brasov, mexický Orquestra Sinfonica UANL v Monterrey, ruský Academic Symphony Voronezh Orchestra, Budapest Symphony Orchestra, či Vienna International Orchestra. Častokráte se prezentoval v rámci gala koncertů Master Concerts St. Pölten, Tyrolean autumn winds, nebo známého Festival international de Órgano de Morelia v Mexiku. Po mnoho let je zván na mezinárodní hudební festivaly, aby zde široké veřejnosti prezentoval svůj barokní, klasický a současný repertoár.

Pavel Svoboda je jedním z nejúspěšnějších varhaníků mladé generace. Hudbě se začal věnovat na ZUŠ v Dobrušce, absolvoval Konzervatoř v Pardubicích i mistrovské kurzy u zahraničních. Nyní studuje Akademii múzických umění v Praze u doc. Jaroslava Tůmy a současně prestižní vysokou školu Universität der Künste v BerlíněU  Leo van Doeselaara. Na svém kontě má řadu prvních umístění v prestižních soutěžích doma i v zahraničí. Svoboda je rovněž členem souboru Barocco sempre giovane, s kterým vystoupil na stovkách koncertů, mimo jiné i na festivalu Pražské jaro. Působí také jako dramaturg a spolupořadatel několika festivalů klasické hudby. 

17.10.2015 - 17:00 | Prysk, Kirche St. Peter und Paul
 • koncert - ilustrační obrázek

Oliver Lakota - Trompete 
Pavel Svoboda - Orgel
 

Programm: 
Henry Purcell - Trumpet Tune
Dietrich Buxtehude - Preludium g moll
Johann Sebastian Bach / Antonio Vivaldi - Koncert D dur BWV 972
- I. Allegro
- II. Larghetto
- III. Allegro
Georg Muffat - Toccata (Apparatus musico–organisticus)
Georg Friedrich Händel - Suita D dur
Johann Pachelbel - Partita “Was Gott tut, das ist wohlgetan“
Marc-Antoine Charpentier - Te Deum – Preludium

Eintrittspreis: 190,- Kč / 7€

Oliver Lakota wurde in Passau geboren. Er studierte zunächst an der Anton Bruckner Universität Linz und später bei Bo Nilsson in Malmö (Schweden). Im Anschluss daran vertiefte er seine Studien bei zahlreichen Meisterkonzerten und einem weiteren Studiengang an der Hochschule für Künste in Bremen bei dem bekannten Barockvirtuosen Otto Sauter. Seit 2001 intensive solistische Tätigkeit in ganz Deutschland, Italien, Frankreich, Österreich, Spanien, Rumänien, Serbien, Mexiko, Japan und der Türkei. Im Rahmen seiner Tourneen gastiert er zusammen mit namhaften Orchestern u.a. mit dem Radio-Sinfonieorchester Pilsen, dem "Orquesta Sinfónica del Estado de México",  der bekannten „Cappella Istropolitana“, der „Camerata Wratislavia“, den Philharmonischen Staatsorchestern von Oradea und Brasov, dem mexikanischen Orquestra Sinfónica UANL in Monterrey, dem Russian Academic Symphony Orchestra Voronezh, den Budapester Sinfonikern, dem „Vienna International Orchestra“, sowie mehrfach bei Gala-Konzerten im Rahmen der Meisterkonzerte St. Pölten, dem Tiroler Bläserherbst, oder dem berühmten „Festival international de Órgano de Morelia“ in Mexiko. Oliver Lakota wird seit Jahren zu vielen internationalen Musikfestivals eingeladen, um sein barockes, klassisches und auch zeitgenössisches Repertoire einem breiten Publikum zu präsentieren. Er ist regelmäßiger Gast bei den „Halbturner Schlosskonzerten“, dem „Tonkunst-Festival“ in Baden Württemberg, den Märkischen Musikfestspielen in Potsdam, dem Festival „Piano Echos“ in Piemont oder im Rahmen kirchlicher Konzertreihen der Kirche Saint Martin in Paris, der Dreikönigskirche in Dresden und im Passauer Dom St. Stephan. Fast Tradition haben die alljährlichen Konzerte in Japan mit dem bekannten Klassik-Multi-Interpreten Robert Lehrbaumer aus Wien. Eine sehr erfolgreiche kammermusikalische Zusammenarbeit, die in zahlreichen Konzerten in ganz Europa dem Publikum präsentiert wurde, ist mit der hochbegabten Organistin Barbara Schmelz aus Salzburg entstanden. Im Jahr 2014 gab Oliver Lakota sein Debüt in den USA in der Carnegie Hall von New York. In seiner Heimatstadt Passau trat er als Solist zum ersten Mal im Rahmen der Festspiele „Europäische Wochen Passau“ auf, gemeinsam mit dem Radio-Sinfonieorchester Pilsen.  Oliver Lakota ist auch gefragter Solist für zeitgenössische Musik und deren Uraufführungen. Der Wiener Komponist Johann Simon Kreuzpointner komponierte für ihn mehrere seiner Werke. Zuletzt eine dreisätzige Sonate für Trompete und Orgel, die Sonate „porta itineri longissima est“. Noch im Jahr 2014 wird eine mehrsätzige Orchester-Suite entstehen, deren Uraufführung im Herbst 2014 (oder Frühjahr 2015) geplant ist.  Oliver Lakota engagiert sich im Rahmen verschiedener Projekte auch für die musikalische Breitenbildung in Zusammenarbeit mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus Bayern. Er organisiert und ermöglicht Begegnungen, Workshops und Konzerte von international renommierten Künstlern und Schülern, um ein Publikum von morgen zu begeistern. Auch die länderübergreifende Zusammenarbeit mit ausländischen Kulturträgern ist ihm wichtig, genauso wie seine Beratungstätigkeit an der Staatsoper von Astana (Kasachstan).

Pavel Svoboda ist einer der erfolgreichsten Organisten der jungen Generation. Mit  Musik begann er sich an der Grundkunstschule in Dobruška zu beschäftigen, er absolvierte  das Konservatorium in Pardubice, er nahm an Kursen im Ausland teil. Jetzt studiert er an der Akademie der musischen Künste in Prag bei Doc. Jaroslav Tůma und gleichzeitig die Universität der Künste in Berlin bei  Leo van Doeselaara. Auf seinem Konto hat er viele Preise von prestigen Wettbewerben Zuhause, so wie im Ausland. Svoboda ist auch Mitglied des Ensembles Barocco sempre giovane, mit dem er auf hunderten Konzerten auftrat, unter anderen am Festival Prager Frühling. Er wirkt auch als Dramaturg und Organisator einiger Festivals  der Klassischen Musik.

 • koncert - ilustrační obrázek

Koncert z důvodů zdravotní indispozice intepretky zrušen! Vstupné se vrací ve festivalové kancelářiv České Lípě. Děkujeme za pochopení!

Alena Hellerová - soprán
Václav Spurný - pozitiv

Program: 
G.F.Händel- "Mentre il tutto e in furore"
                        HWV 130
A.Poglietti- Toccata fatta sopra     l'assedio di Filipsburgo
F.Gasparini- "Sento nel sen combattere" (Cantate da camera a voce sola op.1)
B.Pasquini- Toccata con lo scherzo del Cucco
G.Bononcini- "Da te che pasci ogn'ora"

Cena vstupenky: 190,- Kč / 7€

Alena Hellerová studovala zpěv na Konzervatoři v Teplicích, dále na Pražské konzervatoři a na Akademii múzických umění v Praze pod vedením Magdalény Hajóssyové. Dále se zdokonalovala na mistrovských kurzech u Magdy Nádor, Soni Ghazarian a Joela Frederiksena. Jako sólistka se představila v řadě oratorií, kantátách i ve skladbách soudobých autorů; spolupracovala s dirigenty, jako jsou Tomáš Netopil, Ondřej Kukal, Stanislav Vavřínek či Peter Vrábel; hostovala se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, s Moravskou filharmonií Olomouc, Pardubickou komorní filharmonií, Filharmonií Bohuslav Martinů Zlín, Komorním orchestrem Berg a Komorním orchestrem pražských symfoniků. Od roku 2010 se intenzivně věnuje barokní hudbě. Je členkou Collegia Vocale 1704, s nímž koncertovala i jako sólistka na prestižních festivalech ve Francii (La Chaise-Dieu, Sablé, Pontoise), v Holandsku (Festival Oude Muziek Utrecht), Německu aj.

Vojtěch Spurný patří k nejvýznamnějším českým umělcům své generace. Studoval na pražské konzervatoři (flétna, klavír), AMU (operní režie, dirigování, cembalo) a na Vysoké škole v Utrechtu (cembalo a provozovací praxe staré hudby). K jeho učitelům patřili mj. i Helmut Rilling, Johann Sonnleitner a Kenneth Gilbert. Již od studií patří k zapáleným obhájcům tzv. historicky poučené interpretace. Renesanční šíře jeho talentu mu umožňuje obsáhnout řadu hudebních stylů a žánrů. Jako operní dirigent opakovaně hostoval v opeře v Götteborgu, ve Státní opeře Praha. Spolupracuje s řadou českých orchestrů – Pražská komorní filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK ad. Dlouhodobě vystupuje s Dagmar Peckovou, se kterou se představil i na MHF Lípa Musica. Velmi intenzivně se Spurný věnuje koncertní činnosti jako specialista na historické klávesové nástroje - cembalo, kladívkový klavír, ale i čtvrttónový klavír A. Háby.

 • koncert - ilustrační obrázek

Alena Hellerová - Sopran
Václav Spurný - Orgel

Programm: 
G.F.Händel- "Mentre il tutto e in furore"
                        HWV 130
A.Poglietti- Toccata fatta sopra     l'assedio di Filipsburgo
F.Gasparini- "Sento nel sen combattere" (Cantate da camera a voce sola op.1)
B.Pasquini- Toccata con lo scherzo del Cucco
G.Bononcini- "Da te che pasci ogn'ora"

Eintrittspreis: 190,- Kč / 7€

Alena Helerová  studierte Gesang an dem Teplitzer Konservatorium und and der Academie der musischen Künste in Prag unter der Leitung von Magdalena Hajóssy. Weiter bildete sie sich an den Meisterkursen bei Magda Nádor, Sona Ghazarian und Joel Frederiksen. Als Solistin stellte sie sich in einer Reihe Oratorien, Kantaten aber auch bei gegenwertigen Musikstücken  vor. Sie arbeitete mit Dirigenten  wie Tomáš Netopil, Ondřej Kukal, Stanislav Vavřínek oder Peter Vrábel zusammen; sie war Gast beim Symphonischen Orchester der Hauptstadt Prag FOK, bei der Mährischen Philharmonie  Olomouc, sie arbeitet mit der Kammerphilharmonie Pardubice, mit der Philharmonia Bohuslav Martinů Zlín, mit dem Kammerorchester Berg und mit dem Kammerorchester der Prager Symphoniker zusammen.  Ab dem Jahr 2010 beschäftigt sie sich intensiv mit der Barockmusik. Sie ist Mittglied des Collegia Vocale 1704, mit dem sie als Solistin an prestigen Festivals in Frankreich  (La Chaise-Dieu, Sablé, Pontoise), in Holand (Festival Oude Muziek Utrecht) und Deutschland konzertierte.

Vojtěch Spurný gehört zwischen die bedeutendsten tschechischen Künstler der Gegenwart. Er studierte an dem Prager Konservatorium (Flöte, Klavier), an der AMU (Operregie, Dirigieren, Cemballo) und an der Hochschule in Utrecht (Cemballo und Alte Musik gebraucht inder Praxis). Zu seinen Lehrern gehörten unter anderen auch Helmut Rilling, Johann Sonnleitner und Kenneth Gilbert. Schon seit dem Studium meldete er sich zu den Vertretern der sogenannten historischen Aufführungspraxis. Die Vielfalt seiner Talente ermöglichte ihm, viele Musik- Stile und Genre zu erfassen. Als Dirigent von Opern war er wiederholt Gast in der Oper in Götteborg, in der Staatsoper Prag. Er arbeitet mit einer Reihe tschechischer Orchester zusammen – Prager Kammerphilharmonie, Symphonisches Orchester der  Hauptstadt Prag FOK. Er tritt langzeitig mit Dagmar Pecková auf, mit der er sich auch beim Festival Lípa Musica vorstellte.  Sehr intensiv widmet sich Spurný Konzerten, als Spezialist auf historische Tasteninstrumente – Cembalo, Hammerklavier, aber auch auf ein Vierteltonklavier von A. Hába. 

 • koncert - ilustrační obrázek

traditionelle Jüdische Musik

Das Ensemble Létající rabín  hat fünf Mitglieder,  es befasst sich mit der traditionellen jüdischen Musik  aus Osteuropa, die ihre Blütezeit an der Scheide des 19. und 20 Jahrhunderts feierte. Der Schwerpunkt des Schaffens dieses Ensembles ist ein traditioneller Ton und die folkloristische Bearbeitung dieser Musik. Die Klezmermusik in instrumentaler Form wird mit Liedern in Jüdischer  und in anderen Sprachen kombiniert, zu denen die Gruppe eigene Texte schreibt, die treu der jüdischen  Tradition unsere Zeit reflektieren.

Die Gruppe Létající rabín (2001 gegründet) absolvierte hunderte Konzerte in der ganz Tschechien, in Europa (Schweden, Polen, in der Slowakei) im März 2010 hatte die Gruppe auch ein Konzert in den USA (New York, Washington DC).

Eintrittspreis: 220,- Kč / 8€

 • koncert - ilustrační obrázek

tradiční židovská hudba

Cena vstupenky: 220,- Kč / 8€

Na tento koncert jede festivalový autobus. Zaregistrovat se můžete zde.
 

Létající rabín je pětičlenný ansámbl hrající klezmer - tedy tradiční instrumentální hudbu východoevropských Židů, která největší rozkvět prožívala na přelomu 19. a 20. století. Východiskem jeho tvorby je tradiční zvuk a folkloristický přístup, cílem pak současná a zároveň nadčasová muzika. Instrumentální klezmer se v jeho tvorbě prolíná s písněmi v jidiš a dalších jazycích, k nimž kapela tvoří překladem vlastní texty, které věrny tradici jidiš folklóru jiskřivě reflektují naši dobu. Létající rabín (založen v roce 2001) absolvoval stovky koncertů po celé České republice i v Evropě (Švédsko, Polsko, Slovensko) a v březnu 2010 koncertoval také v USA (New York, Washington DC).

31.10.2015 - 16:00 | Zittau, Rathaus
 • koncert - ilustrační obrázek

Programm: Rejcha, Martinů, Smetana

Eintrittspreis: 250,- Kč / 9€

Das Smetana Trio,  gegründet 1934 von dem Legendären tschechischen Pianist Josef Páleníček,  gehört zu den besten tschechischen Ensembles der Gegenwart. Die jetzigen Mittglieder binden an das Interpretationsideal an, das von den Vorgängern geschaffen wurde, aber auch an weitere bedeutende Sollisten der Interpretationskunst des 20. Jh., die sich in dem Bereich der Kammermusik trafen (Oistrach, Rostropovič, Richter; Stern, Rose, Istomin). Auch die heutigen Mittglieder des Smetana Trios, alle drei tschechischen Solisten, beweisen, dass der Grundstein zu der Qualität des Trios eine gute solistische Ausstattung der Spieler ist. Auf Wunsch der Organisatoren kombiniert das Trio manchmal seinen Auftritt mit Solomusikstücken, so wie es der ursprünglichen berühmten Tradition dieser Kammerformation entspricht.

Der Weg des Smetana Trios wird in der letzten Zeit durch Erfolge umsäumt. Es ist ein regelmäßiger Gast auf bedeutenden Bühnen Zuhause (Pražské Jaro/Prager Frühling, Jánáčkův máj, Moravský podzim, Concentus moraviae, Malostranské komorní slavnosti), im Ausland (Frankreich, Deutschland, Schweiz, Großbritannien, Italien, Slowenien, Kroatien, Japan, Brasilien). Das Trio arbeitet mit den besten Dirigenten, heimischen sowie ausländischen Orchestern, zum Beispiel nennen wir die  Bamberger Symphoniker, Orchestra della Svizzera italiana Lugano, Orchestre National des Pays de la Loire, Mit dem Symphonischen Orchester der Hauptstadt Prag FOK, mit der Prager Kammerphilharmonie, Kammer Philharmonie Pardubice, Moravská Philharmonie oder mit der Philharmonie Olomouc  zusammen. Auch die Aufnahmen, die das Trio machte, brachten prestige Preise zuhause, sowie im Ausland. 

 • koncert - ilustrační obrázek

Program: Rejcha, Martinů, Smetana

Cena vstupenky: 250,- Kč / 9€

Na tento koncert jede festivalový autobus. Zaregistrovat se můžete zde.

Smetanovo trio založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. Současní členové ve své interpretaci navazují na ideál, který vytvořili jeho předchůdci, ale i další významné sólistické osobnosti interpretačního umění 20. století, kteří se setkávali na poli komorní hudby (Oistrach, Rostropovič, Richter; Stern, Rose, Istomin). I dnešní členové Smetanova tria  – všichni tři významní čeští sólisté – dokazují, že základním předpokladem úspěchu každého kvalitního tria je dokonalá sólistická vybavenost hráčů. Na žádost pořadatelů čas od času kombinují svá triová vystoupení se sólovými skladbami, tak jak to odpovídá původní slavné tradici této komorní formace. Cesta Smetanova tria je v poslední době lemována mimořádnými úspěchy. Je pravidelným hostem významných pódií doma (Pražské jaro, Janáčkův máj, Moravský podzim, Concentus moraviae, Malostranské komorní slavnosti) a v zahraničí (Francie, Německo, Švýcarsko, Velká Británie, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Japonsko, Brazílie). Spolupracuje s předními dirigenty a s domácími i zahraničními orchestry, z nichž jmenujme například Bamberger Symphoniker, Orchestra della Svizzera italiana Lugano, Orchestre National des Pays de la Loire, Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, Pražská komorní filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice nebo Moravská filharmonie Olomouc. Rovněž nahrávací činnost přinesla souboru celou řadu prestižních ocenění u nás i v zahraničí. 

 • koncert - ilustrační obrázek

LÍPA MUSICA DEN KINDERN

Programm:
Hans Krása: Brundibár, kinder Oper aus dem Ghetto Theresienstadt
Karel Hašler: Lieder

Die Kinderoper Brundibár wurde im Jahr 1938 gegründet und zwar für einen Wettbewerb, den das damalige Schul und Nationsaufklärung - Ministerium ausgeschrieben hat. Hans Krása komponierte sie anhand des Librettos von Adolf Hoffmeister. Die Erstaufführung- Zöglinge des Jüdischen Heimes in Prag – hat der Komponist nicht gesehen. Er wurde nach Theresienstadt deportiert. Und nicht lange nach ihm Rudolf Freudenfeld, der Sohn des Direktors  des Heimes, der die Oper mit den Kindern eingeübt hat. Diese Oper wurde in Theresienstadt mehr als 50-mal aufgeführt. Die Idee der Solidarität, des gemeinsamen Kampfes gegen die Feinde und der Glaube an den Sieg des Guten über dem Schlechten sprechen die Menschen, auf aller Welt, bis in unsere Zeit an. Auf einer Seite der gute geistliche Wille des Werkes, auf der anderen Seite wurde dieses edles Werk durch die Nazis führ Ihre Propaganda Missbraucht. Seine Oper Brundibár studierte Hans Krása in dem Judenghetto in Theresienstadt, mit den dort untergebrachten Kindern, ein.

Das Einstudieren der Kinderoper übernimmt die Kinderoper Prag, Kinder und Jugendliche Solisten die Gesang studieren. Diese wurde im Jahr 1999 an der privaten Musik Schule, durch die Solistin der Oper des Prager Nationaltheaters und der Professorin für Gesang am Prager Konservatorium  Jiřina Marková-Krystlíková,  gegründet. Das Ensemble bietet in der Gegenwart ein breites Repertoire, zum Teil in Italienisch und Deutsch einstudiert und auf erfolgreichen Musikträgern dokumentiert.  Die Kinderoper Prag gab schon viele erfolgreiche Auftritte, auf der ganzen Welt, einschließlich des Wiener Konzerthauses, in Japan Aichi EXPU 2005, Italien oder Bayreuth. Die Inszenierung der bekanntesten Kinderoper Brundibár, von Hans Krása, wurde von der Kinderoper Prag im Februar 2007 zu den europäischen Operntagen in Paris in der Oper Bastille, mit einem großen Erfolg aufgeführt, wo auch das neue CD präsentiert wurde. Das Ensemble tritt regelmäßig  auf der Neuen Scene des Nationaltheaters auf, weiter in anderen tschechischen Städten, einen großen Erfolg feierte das Ensemble nach dem Auftritt am Festival Pražské Jaro (Prager Frühling) und beim Festival Smetanova Litomyšl.

 • koncert - ilustrační obrázek

Lípa Musica dětem

Program:
H. Krása: Brundibár
K. Hašler: Zpívejte, lidičky, ty české písničky

Cena vstupenky:70,- Kč (Představení je pro určené pro školy. Případní zájemci z řad našich posluchačů mohou zakoupit vstupenku na pozdější představení na místě. Raději se před cestou informujte o aktuální prodanosti ve festivalové kanceláři.)

Dětská opera Brundibár vznikla v roce 1938 pro soutěž, kterou vypsalo tehdejší československé ministerstvo školství a národní osvěty. Hans Krása ji zkomponoval na libreto Adolfa Hoffmeistera. První provedení Brundibára – chovanci židovského útulku v Praze – skladatel neshlédl. Byl deportován do Terezína. Zanedlouho po něm i Rudolf Freudenfeld, syn ředitele útulku, jenž s dětmi operu nastudoval. Tato opera se v Terezíně dočkala více než 50 oficiálních repríz. Myšlenka solidarity, společného boje proti nepříteli a víra ve vítězství dobra nad zlem dodnes oslovuje lidi na celém světě. Tato opera se dnes hraje na stovkách scén v různých koutech světa. Na jednu stranu šlo o nebývalé vzedmutí ducha, na druhou stranu ušlechtilé dílo nakonec zneužili nacisté v rámci propagandy. Svou operu Brundibár nastudoval skladatel Hans Krása v terezínském židovském ghettu s tam internovanými dětmi.

Nastudování Brundibára se ujme Dětská opera Praha, soubor dětských a mladých sólistů studujících zpěv. Založila ji v roce 1999 na základech své soukromé hudební školy sólistka opery Národního divadla v Praze a profesorka zpěvu na Pražské konzervatoři Jiřina Marková-Krystlíková. Soubor má v současnosti široký repertoár, částečně nastudovaný i v italštině a němčině a zdokumentovaných na úspěšných hudebních nosičích. Dětská opera Praha má na svém kontě řadu úspěšných vystoupení po celém světě včetně vídeňského Konzerthausu,  japonské Aichi na EXPU 2005, Itálii nebo Bayreuthu. Inscenace nejznámější dětské opery, Brundibára Hanse Krásy, v provedení DOP byla v únoru 2007 prezentována s obrovským úspěchem na Evropských operních dnech v Paříži v opeře Bastille, kde zároveň proběhl také křest CD. Soubor pravidelně vystupuje na Nové scéně Národního divadla a též hostuje v českých městech a s velkým úspěchem vystoupil na Pražském jaru a ve Smetanově Litomyšli. 

 • koncert - ilustrační obrázek

Konzert der besten Schüler der Grundkunstschule aus Česká Lípa
Petr Malásek – Klavier

Petr Malásek ist Absolvent des Prager Konservatoriums und der Akademie der musischen Künste in Prag im Fach Klavier und Komposition. Außer dem Komponieren von Werken „Klassischer Musik“ hat er auf seinem Konto mehr als 200 Musikelemente zu Filmen, Fernsehinszenierungen, Serien, und auch Theatervorstellungen. Als Pianist, Arrangeur sowie auch als Produzent beteiligte er sich an mehreren Aufnahmen von Schallplattenalben. Mehr als zwanzig Jahre arbeitete er mit der Chansonsängerin Hana Hegerová zusammen, mit der er auf Theaterbühnen in ganz Europa auftrat, sie machten zwei erfolgreiche Tournees in den USA und Kanada. Ab dem Jahr 2002 arbeitet er auch als Pianist und Produzent mit der bekannten tschechischen Sängerin Lucie Bílá  zusammen. Er schrieb Musik für Ballettinszenierungen in dem letzten Jahrzehnt arbeitet er eng mit dem Ballett des Nationaltheaters in Prag und dem Choreographen Libor Vaculík  zusammen. Im Jahr 2011 schuf er zusammen mit dem Librettisten und Regisseur Jindřich Šimek und dem Textmacher Václav Kopta ein einmaliges Projekt Aschenbrödel, ein zauberhaftes Musical, auf  Eis.  Hier wird das Musical mit meisterhaften Eiskunstlaufleistungen kombiniert. Er ist auch der Autor von Musik zu Filmen. Als Pianist ist er schon 12 Jahre Mitglied der Jazzformation František Kop Quartett, das durch die vorderen tschechischen Jazzpersönlichkeiten gebildet wird. An deren Wirken er sich auch als Autor der Musikstücke beteiligt.

 • koncert - ilustrační obrázek

Jazzová farma a další žáci ZUŠ Česká Lípa
Petr Malásek – klavír, jako host

Cena vstupenky: 60,- Kč

Petr Malásek je absolventem Pražské konzervatoře a HAMU v oborech klavír a skladba. Kromě tvorby skladeb tzv. „vážné hudby“mmá na svém kontě téměř 200 hudebních složek k filmům, televizním inscenacím, seriálům i divadelním představením. Jako pianista, aranžér i jako producent se podílel na natočení několika desítek gramofonových alb. Přes dvacet let spolupracoval s šansoniérkou Hanou Hegerovou, se kterou účinkoval na divadelních scénách téměř celé Evropy, dvě úspěšná turné po USA a Kanadě nevyjímaje. Od roku 2002 rovněž spolupracuje jako pianista a producent s přední českou zpěvačkou Lucií Bílou. Na svém kontě má hudbu k řadě baletů a zvláště v posledním desetiletí velmi úzce spolupracuje se Baletem Národního divadla v Praze a choreografem Liborem Vaculíkem. V roce 2011 vytvořil společně s libretistou a režisérem Jindřichem Šimkem a textařem Václavem Koptou ojedinělý projekt Popelka, kouzelný muzikál na ledě, který kombinuje muzikálové prostředky se špičkovými krasobruslařskými výkony.  Je rovněž úspěšným autorem filmové hudby. Jako pianista je již 12 let členem jazzové formace František Kop kvartet, složeném z předních českých jazzových osobností, na jejíž tvorbě se podílí i autorsky.

 • koncert - ilustrační obrázek

Program: At Home

Cena vstupenky: 250,- / 220,- Kč / 8€
 

Iva Bittová je festivalovou stálicí, kterou mělo publikum možnost objevit v různých polohách jejího mnohostranného hudebního nadání. Prošla různými hudebními žánry od alternativy přes jazz, rock, klasickou hudbu včetně hostování v opeře /role Dony Elviry W.A.Mozart/. Dodnes se hledá pojmenování jejího hudebního jazyka, který je pro mnohé naprosto originální. Kompozice Ivy Bittové vznikají z podnětu všedního života. „Důležité je ticho a ničím nerušená pozitivní atmosféra, která se do hudby vtiskne,“ jak sama říká a dodává: „Housle mne provázejí a usměrňují celý můj život, obtížná technická cvičení mi dodávají řád, jistotu, a odhalují mé vnitřní pochybnosti. Jsou zrcadlem mých vnitřních snů a představ, které nesnesou povrchnost. Má komunikace je založena na vibraci a rezonanci zvuku houslí a hlasu. Jejich souznění mne vede k dokonalosti, i když vím, že cesta k ní je nekonečná.“.

Akustická hudební společnost Čikori vznikla v roce 1999. Občas se posluchači mylně domnívají, že čikori je nějaké romské slovo. Ve skutečnosti je to fonetický přepis anglického chicori – čekanka. Kmenoví zakladatelé Iva Bittová Vladimír Václavek hudebně volně navázali na autorské skladby z úspěšného alba "Bílé Inferno" (1997). CD s názvem “Čikori” vyšlo v roce 2001 a získalo výše zmíněnou cenu Anděl. Hudba Čikori je zcela originální, jazz a world music se prolíná s alternativními prvky. Rytmicky a zvukově je velmi pestrá; je schopná navodit pocit klidu, lásky, radosti a vzrušení záleží jen na otevřenosti citů a prožitků vnímavého posluchače. Texty písní jsou převážně od Karla Davida a Vladimíra Václavka.

Iva Bittová o Čikori: "Spolupráce s Vladimírem Václavkem na CD Bílé Inferno vydaném u Indies byla mimořádná a po zkušenostech v rockové kapele Dunaj se časem umocnila, prohloubila a přerostla do Čikori bandu, nové konstelace s lehce jazzovým nádechem. V době vzniku jsme po týdnu zkoušení u nás v Lelekovicích vyrazili na turné jak po Čechách, tak po Evropě. Ne moc příznivě pro existenci kapely měl každý jednotlivý člen své priority v hudbě a koncertování, kapele chyběl rázný vůdce a také manažer, tudíž jsem ve slabé chvilce všechny přesvědčila k uskutečnění nahrávky ve studiu a vzniklo první CD Čikori. Asi po roce existence se naše snažení rozpadlo na kousky a také v té době byli pořadatelé lační spíše po mých sólových projektech. Po dlouhé odmlce mi přichází spousta nabídek k obnovení Bílého Inferna i Čikori. Odstartovali jsme tedy novou etapu, obnovili člena hrajícího trumpetu - Oskara Töröka, a ve snaze přinést také novější materiál s radostí přijímáme nabídky hrát opět nejen v ČR, ale i na festivalech po Evropě."

V Jablonci nad Nisou představí tito umělci společně svůj nový projekt At Home. 

 • koncert - ilustrační obrázek

Programm: At Home

Eintrittspreis: 250,- / 220,- Kč / 8€

Ivana Bitova ist ein festes Bestandteil des Festivals, das Publikum konnte sie schon in vielen Positionen ihrer musikalischen Begabung entdecken. Sie beschäftigte sich mit vielen Musikgenres von alternativer Musik, Rockmusik, Jazz, klassischer Musik. Sie trat auch  als Gast in der Oper auf (Rolle der Dona Elvira W. A. Mozart). Bis heute versucht man Ihre „Musiksprache“ zu benennen, die für viele original ist. Die Kompositionen von Eva Bittová entstehen aus dem alltäglichen Leben. „Wichtig ist die Stille und durch nichts gestörte positive Atmosphäre, die man in die Musik hineindrückt,“ wie sie selbst sagt und noch dazu weiter sprach: „Die Geige begleitet mich und lenkt mein ganzes Leben, die anstrengenden technischen Übungen geben mir Regeln, Sicherheit und enthüllen meine inneren Bedenken. Sie sind das Spiegelbild meiner Träume und Vorstellungen, die keine Oberflächlichkeit vertragen. Meine Kommunikation ist auf Vibrationen und Resonanz des Geigentones aufgebaut. Deren Einklang mich zur Vollkommenheit führt, auch wenn ich weiß das der Weg unendlich ist.“.

Die akustische Musikgesellschaft Čikori wurde 1999 gegründet.  Manchmal vertauschen die Zuhörer den Namen mit einem Wort der Sprache der Roma. In der Wahrheit ist es aber die Phonetische tschechische Umschrift des englischen Wortes chicori – Zichorie. Die Gründer Iva Bitová und Vladimír Václavek haben musikalisch an die Autorenkompositionen des Albums „Bílé Infermo“(1997) angebunden. Die CD mi dem Namen Čikori erschien im Jahr 2001 und bekam den Preis Anděl. Die Musik des CD Čikori ist ganz originell, Jazz  und world music durchlegt  mit alternativen Elementen. Rhythmus und Klang sind sehr bunt, die Musik ist imstande ein Gefühl von Ruhe , Liebe, Freude, Erregung  aufzubringen, es hängt nur auf der Offenheit des Gefühls des Zuhörers. Die Texte sind meistens von Karel David und Vladimír Válavka.

Ivana Bittová über Čikori: „ Die Zusammenarbeit mit Vladimír Václavek an dem CD Bílé Infermo, herausgegeben bei Indies war einzigartig und nach den Erfahrungen in der Rockmusikkapelle Dunaj wurde sie mit der Zeit verstärkt, intensiviert , bis daraus die Čikoriband entstand, eine neue Gruppe mit leichtem Jazzeifluss. In der Zeit des Entstehens haben wir bei uns in Lelekovice geprobt und haben gleich ein Tournee durch Tschechien, sogar auch durch Europa, gemacht. Nicht ganz optimal waren für die Gruppe, die Prioritäten der einzelnen Mitglieder bei der Musik so beim konzertieren. Der Kapelle fehlte ein energischer Leiter und Manager, so habe ich in einem schwachen Augenblick alle überzeugt und so entstand die erste CD Čikori. Nach einem Jahr unserer Existenz scheiterte jedoch unser Bemühen, in der Zeit verlangten aber auch die Veranstalter mehr meine Soloprojekte. Nach langem Schweigen, kommen viele Angebote zu einer Erneuerung von Bílé Infremi und Čikori.  Wir starteten also in eine neue Etappe, ein neuer Trompetenspieler kam dazu – Oskar Török, und in der Bemühung auch neueres Material zu bringen, nehmen wir mit Freude Angebote für Konzerte nicht nur in Tschechien, sondern auch an Festivals in Europa an. „ In Jablonec nad Nisou stellen diese Künstler gemeinsam ihr neues Projekt At Home vor. 

21.11.2015 - 18:00 | Nový Bor, Stadttheater
 • koncert - ilustrační obrázek

ABSCHLUSSKONZERT

Jana Sibera, Jan Mikušek, Ivan Kusnjer – Gesang
verbundene Chöre Wiesbaden und Rastislav Brünn
Philharmonie Hradec Králové
Tomas J. Frank – Dirigent

Programm:
Carl Orff: Carmina Burana

Eintrittspreis: 350,- Kč / 13€

Den 14. Jahrgang des Festivals Lípa Musica krönt die monumentale Carmina Burana, ein Zyklus von weltlichen Liedern für Solostimmen und Chöre mit Begleitung von Instrumenten aus der Feder des deutschen Komponisten Carl Orff. Den eigentlichen Inhalt dieser Komposition, die als Erstaufführung im Jahr 1937 in Frankfurt gebracht wurde, bilden vertonte Texte der mittelalterlichen Wanderdichter und Musiker. Das Literarische Werk Carmina Burana ist eine Sammlung von 254 mittelalterlicher satirischen, moralistischen, liebes, und  trink Gedichte, die aus dem 11.-13. Jh. stammen, die um das Jahr 1230 geschrieben wurde. Die Ursprünglichen Texte benutzen mehrere Sprachen, (unter anderem: Altdeutsch, Latein,  Altfranzözisch, Italienisch). Die Gedichte kennen wir aus der Handschrift die in dem Kloster der Benediktiner in  Benediktbeuern, ein kleines Dorf, dass in den Bayrischen Alpen liegt, gefunden wurde. Die Handschrift wird nun in der Bayrischen Staatsbibliothek aufbewahrt. Den lateinischen Namen Schuf Johann Andreas Schmeller, ein deutscher Linguist, im Jahr 1847. Er weist auf das oberdeutsche Bur hin (das an den Namen Bayern erinnert). Carmina Burana bedeutet also „Lieder aus Bayern“.

Aus dieser Handschrift, die 1803 entdeckt wurde, entnahm Orff nur einige der 200 Ursprünglichen Texte der Liebes und Trinklieder, die er vertonte.  Die Form der Komposition entspricht am Meisten der Kantate, einer zyklischen Komposition für Solostimmen (Sopran, Tenor und Baryton), Chor, Kinderchor und Orchester. Sie gliedert sich in sechs thematische Teile (Liebeslieder, Trinklieder, Lieder über Frühling, Glück usw.) Die Aufführung fordert eine sehr gute Besetzung in der Sektion der Schlaginstrumente.  Meisten wird dieses Werk bei Konzerten vorgestellt, manchmal aber auch beim Theater, Ballett oder in nicht traditionellen Räumlichkeiten mit Choreographie, die eher für ein Musical typisch ist. Die Musik von Carmina Burana wird, weil sie so dramatisch ist, oft für Filme benutzt- ein Beispiel dafür ist der Film Excalibur.

Carmina Burana wurde zu einem erfolgreichen Werk des zeitgenössischen Musiktheaters, das fast alle großen Dirigenten aufgeführt haben. So wie heute Carmina Burana beliebt ist, so wurde sie in der Zeit ihres Entstehens infrage gestellt. Im Jahr 1937 schrieb F. J. Ewens in der Kölnischen Volkszeitung: „ Es ist nicht klar, ob sich diese Carmina Burana jemals populär werden“.

 • koncert - ilustrační obrázek

Jana Sibera – soprán
Tomáš Kořínek – tenor
Ivan Kusnjer – baryton
spojené sbory Marktkirche Wiesbaden a Rastislav Blansko
Filharmonie Hradec Králové
Thomas J. Frank - dirigent

Program:
Carl Orff: Carmina Burana

Cena vstupenky: 350,- Kč / 13€

14. ročník MHF Lípa Musica završí monumentální Carmina burana, cyklus světských písní pro sólové hlasy a sbory s doprovodem nástrojů z pera německého skladatele Carla Orffa. Vlastní obsah této kompozice, jež byla poprvé provedena v roce 1937 ve Frankfurtu nad Mohanem, tvoří zhudebněné texty středověkých potulných básníků a hudebníků. Literární Carmina Burana je soubor 254 středověkých náboženských, satirických, moralistických, milostných, pijáckých aj. básní a písní, pocházející z 11.-13. století, sepsaný kolem roku 1230. Původní texty užívají několika jazyků (mj. staroněmčinu, latinu, starofrancouzštinu a italštinu).  Básně známe z rukopisu nalezeného v benediktinském klášteře v Benediktbeuern, v malé vesnici, ležící na úpatí bavorských Alp. Rukopis je nyní uložen ve Státní bavorské knihovně. Latinský název Carmina Burana vytvořil Johann Andreas Schmeller, německý lingvista, v roce 1847. Odkazuje na hornoněmecké Bur (připomínající německý název Bavorska: Bayern). Carmina Burana tedy znamená spíše než „buranské písně“ „písně z Bavorska“.

Z tohoto středověkého rukopisu, objeveného roku 1803, vybral Orff pouze některé z více než 200 původních textů milostných a pijáckých písní, které zhudebnil. Forma skladby nejvíce odpovídá kantátě, cyklické skladbě pro sólové hlasy (soprán, tenor a baryton), sbor, dětský sbor a orchestr. Dělí se do šesti tematických celků (písně milostné, pijácké, o jaru, štěstěně ad.). Provedení si žádá nadstandardní obsazení v sekci bicích nástrojů. Většinou bývá prováděna koncertně, známá jsou ovšem i provedení scénická, například v divadle s baletním souborem, častěji v netradičních prostorách s choreografiemi spíše muzikálovými. Hudba Carmina Burany je pro svoji dramatičnost často používána jako hudba filmová – příkladem může být film Excalibur.

Carmina Burana se stala nejúspěšnějším dílem soudobého hudebního divadla, které uváděli téměř všichni z velkých dirigentů. Jak je dnes Carmina Burana oblíbena, tak byla v době svého vzniku zpochybňována. V roce 1937 napsal F. J. Ewens v Kölnische Volkszeitung: „Není jisté, zda se tato Carmina Burana kdy dočkají nějaké popularity“.